การรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีการใช้แสงเลเซอร์ PVP

1 นาทีในการอ่าน
การรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีการใช้แสงเลเซอร์ PVP

แชร์

เป็นการผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์ที่มีพลังงานสูงยิงไปยังตำแหน่งในต่อมลูกหมากที่มีภาวะอุดกั้น โดยที่แสงเลเซอร์จะไปทำให้เนื้อเยื่อที่กีดขวางทางเดินปัสสาวะนั้นค่อยๆ ระเหิดหายไป

ข้อดี

  • เป็นวิธีที่มีความปลอดภัย ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อย

  • สูญเสียเลือดน้อย

  • ระยะเวลาพักฟื้นน้อย สามารถกลับไปทำกิจวัตรเบาๆได้ภายใน 2-3 วัน ส่วนกิจกรรมที่อาจได้รับแรงกระแทก เช่นยกของหนัก หรือออกกำลังกายสามารถทำได้ภายหลังรับการรักษา 4-6 สัปดาห์ ขึ้นกับรายบุคคล

  • โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนมีน้อย

  • ให้ผลการรักษาที่ดีเทียบเท่ากับการรักษาด้วยวิธีมาตราฐาน

ข้อเสีย

  • ไม่ได้ชิ้นเนื้อเพื่อนำไปใช้ในการตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ เนื่องจากแสงเลเซอร์ทำลายชิ้นเนื้อจนระเหิด

การผ่าตัดรักษาด้วยแสงเลเซอร์ PVP เหมาะสำหรับ

  • ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถหยุดยาละลายลิ่มเลือดได้ และจำเป็นต้องรับการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยการผ่าตัด

  • ผู้ป่วยที่ต้องการกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้โดยเร็ว

 

การรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีการใช้แสงเลเซอร์ทูเลี่ยม (Thulium Laser Vaporesection of the Prostate)

เป็นการรักษาอาการต่อมลูกหมากโตด้วยแสงเลเซอร์อีกวิธีหนึ่ง แต่ต่างกับ PVP ตรงที่ การใช้ thulium laser สามารถตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากที่อุดกั้นทางเดินปัสสาวะให้เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งจะทำให้ได้ชิ้นเนื้อเพื่อไว้ใช้ในการตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ต่อไปได้

วิธีนี้ให้ผลการรักษาที่ดีเทียบเคียงกับ PVP ทุกประการต่างกันแค่ตรงที่ Thulium laser สามารถทำให้ได้ชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจวินิจฉัยต่อไปในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และเนื่องจากแสง Thulium laser จะไม่ลงลึกไปทำลายเนื้อเยื่อที่อยู่ลึกลงไป จึงสามารถนำมาใช้ในการรักษาภาวะอาการท่อปัสสาวะตีบจากการมีพังผืดได้ด้วย

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ

แชร์