รักษาต่อมลูกหมากโตด้วยเลเซอร์ PVP

1 นาทีในการอ่าน
รักษาต่อมลูกหมากโตด้วยเลเซอร์ PVP

แชร์

การรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยแสงเลเซอร์ PVP

การรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีการใช้แสงเลเซอร์ PVP เป็นการผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์ที่มีพลังงานสูงยิงไปยังตำแหน่งในต่อมลูกหมากที่มีภาวะอุดกั้น โดยที่แสงเลเซอร์จะไปทำให้เนื้อเยื่อที่กีดขวางทางเดินปัสสาวะนั้นค่อย ๆ ระเหิดหายไป


ข้อดีของการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ PVP

  • เจ็บน้อย

  • เสียเลือดน้อย

  • ระยะเวลาพักฟื้นน้อย กลับไปทำกิจวัตรเบา ๆ ได้ภายใน 2 – 3 วัน ส่วนกิจกรรมที่อาจได้รับแรงกระแทก เช่น ยกของหนักหรือออกกำลังกายสามารถทำได้หลังรับการรักษา 4 – 6 สัปดาห์ ขึ้นกับแต่ละบุคคล

  • โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย

  • ให้ผลการรักษาที่ดีเทียบเท่ากับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐาน


ข้อจำกัดของการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ PVP

  • ไม่ได้ชิ้นเนื้อเพื่อนำไปใช้ในการตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ เนื่องจากแสงเลเซอร์ทำลายชิ้นเนื้อจนระเหิด


ใครเหมาะกับการผ่าตัดรักษาด้วยเลเซอร์ PVP

  • ผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถหยุดยาละลายลิ่มเลือดได้ และจำเป็นต้องรับการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยการผ่าตัด

  • ผู้ป่วยที่ต้องการกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้โดยเร็ว

 

รักษาต่อมลูกหมากโตด้วยเลเซอร์ Thulium

การรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีการใช้แสงเลเซอร์ทูเลียม (Thulium Laser Vaporesection of the Prostate) เป็นการรักษาอาการต่อมลูกหมากโตด้วยแสงเลเซอร์อีกวิธีหนึ่ง แต่ต่างกับ PVP ตรงที่การใช้ Thulium Laser สามารถตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากที่อุดกั้นทางเดินปัสสาวะให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งทำให้ได้ชิ้นเนื้อเพื่อไว้ใช้ในการตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ต่อไปได้

วิธีนี้ให้ผลการรักษาที่ดีเทียบเคียงกับ PVP ทุกประการต่างกันตรงที่ Thulium Laser สามารถทำให้ได้ชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจวินิจฉัยต่อไปในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และเนื่องจากแสง Thulium Laser จะไม่ลงลึกไปทำลายเนื้อเยื่อที่อยู่ลึกลงไป จึงสามารถนำมาใช้ในการรักษาภาวะอาการท่อปัสสาวะตีบจากการมีพังผืดได้ด้วย


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 15.00 น.

แชร์