ยาเคนมผง รุนแรงถึงชีวิตอย่าคิดลอง

1 นาทีในการอ่าน
ยาเคนมผง รุนแรงถึงชีวิตอย่าคิดลอง

แชร์

ยาเสพติดส่งผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ที่สำคัญมีอันตรายถึงแก่ชีวิต โดยเฉพาะยาเสพติดตัวใหม่ที่มีชื่อว่า “เคนมผง” ที่เสพเพียงครั้งเดียวก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ทันที

รู้จักยาเค

ยาเคหรือเคตามีน (Ketamine) คือ ยาเสพติดที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรง ผู้เสพจะรู้สึกว่าตนเองมีความสุข เกิดภาพฝัน เพลิดเพลิน ในระยะสั้นจะทำให้เกิดอาการหวาดระแวง จิตหลอน อัมพาตชั่วขณะ หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบกับสมองโดยตรง ทำให้มีปัญหาความจำ สมาธิ การรับรู้ กลายเป็นคนวิกลจริตได้

ยาเคนมผงร้ายแรง

สำหรับยาเคนมผงเป็นการผสมสารเสพติดอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์รุนแรง (เช่น เคตามีน เฮโรอีน ไอซ์) เข้าไป รวมทั้งผสมยานอนหลับที่ชื่อว่า “โรเซ่” ชื่อเต็มคือ “โคลนาซีแพม” ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท โดยผสมกันในลักษณะบดละเอียดคล้ายนมผงก่อนนำมาเสพโดยการสูดดม จึงเรียกว่า “ยาเคนมผง” ซึ่งยาเสพติดที่มีฤทธิ์ร้ายแรงอยู่แล้วเมื่อใช้ร่วมกันหลายชนิดก็ยิ่งรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเฮโรอีนคือตัวยาที่ร้ายแรงที่สุด เสี่ยงที่จะทำให้หยุดหายใจเมื่อร่างกายได้รับมากเกินขนาด

อันตรายของยาเคนมผง

เมื่อเสพยาเคนมผงเข้าสู่ร่างกายจะมีอาการประสาทหลอนรุนแรง สะลึมสะลือ มึนเมา ปากเขียวคล้ำ เลือดออกทางจมูก และอาจร้ายแรงถึงขั้นหยุดหายใจ หากเสพเกินขนาดมาก ๆ ที่อันตรายยิ่งคือ เมื่อเสพยาเคนมผงร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจเสียชีวิตได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เสพ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการเสพยาเคนมผง ต่อให้เข้ารับการรักษาได้ก่อนเสียชีวิตก็ยากที่จะรักษาให้กลับมาใช้ชีวิตดังเดิมได้


ความน่ากลัวของยาเคนมผง คือผู้เสพจะมีระดับสารเสพติดที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าใส่สารใดมากเป็นพิเศษ อย่างเฮโรอีนจะกดการหายใจ เคตามีนและไอซ์ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด และยานอนหลับทำให้หลับยาวและ
เสริมฤทธิ์กดการหายใจหมดสติ ดังนั้นเมื่อนำทุกสารมาผสมกันก็จะเสริมฤทธิ์ให้รุนแรง ผู้เสพแต่ละคนอาการจะแตกต่างกันขึ้นกับปริมาณ ระยะเวลา และส่วนประกอบที่ได้รับ ประกอบกับร่างกายแต่ละคนมีความแข็งแรงไม่เท่ากัน เมื่อร่างกายรับไม่ไหวก็เสียชีวิตในที่สุด


อ้างอิง: 
แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ


 

แชร์