IUI ฉีดเชื้อเพิ่มโอกาสให้คนอยากมีลูก

2 นาทีในการอ่าน
IUI ฉีดเชื้อเพิ่มโอกาสให้คนอยากมีลูก

แชร์

มีหลายคู่ที่พยายามมีลูกแต่อาจไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจ หนึ่งในวิธีที่ช่วยให้คนอยากมีลูกได้สมหวังดังใจคือ IUI  (Intra – Uterine Insemination) การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมในการรักษาภาวะมีบุตรยากในเบื้องต้น มีความใกล้เคียงวิธีการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติและให้ผลค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ


รู้จัก IUI

IUI (Intra – Uterine Insemination) หรือการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง เป็นการฉีดเชื้ออสุจิที่ผ่านการคัดกรองตัวที่แข็งแรงเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรง โดยใช้ท่อพลาสติกขนาดเล็กสอดผ่านปากมดลูกแล้วฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในโพรงมดลูกช่วงที่ไข่ตกหรือใกล้กับเวลาที่มีไข่ตก โดยตัวอสุจิจะว่ายไปปฏิสนธิกับไข่ที่ท่อนำไข่เอง ในการทำ IUI ฝ่ายชายควรมีตัวอสุจิที่แข็งแรงหลังการผ่านการคักรองแล้ว 1 ล้านตัวขึ้นไป หากมีน้อยกว่านั้นโอกาสตั้งครรภ์จะน้อยลงมาก


การปฏิบัติตัวก่อนฉีดเชื้อ

 1. แพทย์จะนัดเก็บน้ำเชื้ออสุจิของฝ่ายชายในวันที่นัดฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก ซึ่งการเตรียมตัวจะต้องงดการมีเพศสัมพันธ์หรือหลั่งน้ำอสุจิอย่างน้อย 3 – 7 วัน
 2. แพทย์จะทำการนัดหมายฝ่ายหญิงเพื่อเข้ารับการฉีดเชื้อให้ตรงกับวันตกไข่ตามธรรมชาติหรือภายใต้การกระตุ้นไข่โดยใช้ยาภายใต้คำสั่งของแพทย์ ซึ่งแพทย์จะทำการอัลตราซาวนด์ ติดตามการเจริญเติบโตของไข่ กรณีที่ไข่โตเต็มที่แพทย์จะทำการนัดหมายมาฉีดเชื้ออสุจิ

ขั้นตอนการฉีดน้ำเชื้อ

 1. ฝ่ายชายเก็บน้ำเชื้ออสุจิ
 2. นำน้ำเชื้ออสุจิเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตัวอสุจิที่แข็งแรง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
 3. ฝ่ายหญิงนอนบนเตียงตรวจทางสูตินรีเวช
 4. แพทย์ใช้เครื่องมือขยายช่องคลอดเพื่อให้เห็นปากมดลูก จากนั้นต่อสายพลาสติกที่ออกแบบมาเพื่อฉีดน้ำเชื้อเข้ากับกระบอกฉีดยา
 5. ทำการดูดน้ำเชื้ออสุจิเข้ามาในกระบอกฉีดยา (มักจะมีปริมาตร 0.3 มิลลิลิตร) จากนั้นใส่ปลายสายพลาสติกผ่านปากมดลูกและค่อย ๆ ฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูกอย่างช้า ๆ
 6. ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกและให้ฝ่ายหญิงนอนพักบนเตียงประมาณ 20 – 30 นาที
 7. การทดสอบการตั้งครรภ์จะทำหลังจากการฉีดเชื้อประมาณ 2 สัปดาห์

ข้อควรปฏิบัติหลังการฉีดเชื้อ

 • ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
 • สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ
 • อาจมีอาการปวดท้องหรือเลือดออกเล็กน้อย สามารถรับประทานยาแก้ปวดได้ หากอาการไม่ดีขึ้นหรือเป็นไข้ร่วมด้วย แนะนำให้มาพบแพทย์ทันที
 • ในบางกรณีอาจมียาฮอร์โมนที่แพทย์จัดให้รับประทานหรือเหน็บช่องคลอดอาจช่วยในการฝังตัวของตัวอ่อน ควรปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด


การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง (IUI) เป็นวิธีการรักษา
เบื้องต้นที่ได้รับความนิยมสำหรับคนที่มีลูกยาก เพราะมีภาวะแทรกซ้อนต่ำ และอัตราความสำเร็จดี ค่าใช้จ่ายไม่สูง แต่ก็มีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น อายุของฝ่ายหญิง ความสมบูรณ์ของไข่ ความแข็งแรงของอสุจิ ตลอดจนความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกในวันที่ฉีดเชื้อ เพราะฉะนั้นการเข้ารับการรักษากับแพทย์ที่มีความชำนาญและทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับสากลย่อมช่วยเพิ่มโอกาสในการมีลูกได้ดีที่สุด


 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

แชร์