เอ็นต้นขาด้านข้างอักเสบ หรือ ไอ ที แบนด์ (Iliotibail Band Syndrome : IT Band)

1 นาทีในการอ่าน
เอ็นต้นขาด้านข้างอักเสบ หรือ ไอ ที แบนด์ (Iliotibail Band Syndrome : IT Band)

แชร์

เอ็นต้นขาด้านข้างอักเสบหรือไอทีแบนด์

เอ็นต้นขาด้านข้าง หรือ IT band เป็นเส้นเอ็นที่อยู่บริเวณต้นขาด้านนอกเชื่อมกล้ามเนื้อบริเวณด้านข้างและกล้ามเนื้อก้นด้านข้างยาวลงมาผ่านเข่าและมาเกาะบริเวณด้านข้างของกระดูกหน้าแข้ง ทุกก้าวที่วิ่ง IT Band จะมีการหดและยืด  การวิ่งเยอะๆ หรือวิ่งในระยะทางยาว มีผลให้เกิดการอักเสบของเส้นเอ็นข้างขา หรือ IT band อักเสบได้ โดยจะมีอาการปวดบริเวณสะโพก  ต้นขาด้านนอกและบริเวณเข่าร่วมด้วย

สาเหตุของการการเกิดเอ็นต้นขาด้านข้างหรือ  IT band อักเสบ

  • การใช้งานหนักมากเกินไป การวิ่งเป็นนเวลา หรือการเคลื่อนไหวซ้ำๆมีผลให้เกิดการอักเสบบริเวณเอ็นข้างขาได้

  • กล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขาขาดความแข็งแรง

  • การยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่เพียงพอ

  • ท่าทางการวิ่งไม่ถูกต้อง

การป้องกันเอ็นต้นขาด้านข้างอักเสบ

  • หยุดพักเมื่อมีอาการปวด และประคบเย็น หรือเปลี่ยนโปรแกรมการฝึก ควรมีช่วงเวลาพักฟื้น

  • พยายามเปลี่ยนเส้นทางการวิ่งบ้าง

  • ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขา

  • ฝึกความยืดหยุ่น และนวดต้นขาด้านข้างด้วยลูกเทนนิส หรือโฟมกลิ้ง

  • ใส่รองเท้าที่เหมาะสมและพอดีเท้า

  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะทางทางในการวิ่ง เพื่อปรับปรุง ให้วิ่งได้อย่างถูกต้อง

 

แชร์