เอ็นต้นขาด้านข้างอักเสบ (Iliotibail Band Syndrome : IT Band)

1 นาทีในการอ่าน
เอ็นต้นขาด้านข้างอักเสบ (Iliotibail Band Syndrome : IT Band)

แชร์

เอ็นต้นขาด้านข้างอักเสบ

เอ็นต้นขาด้านข้างอักเสบ หรือไอทีแบนด์ (Iliotibail Band Syndrome : IT Band) เป็นเส้นเอ็นที่อยู่บริเวณต้นขาด้านนอกเชื่อมกล้ามเนื้อบริเวณด้านข้างและกล้ามเนื้อก้นด้านข้างยาวลงมาผ่านเข่าและมาเกาะบริเวณด้านข้างของกระดูกหน้าแข้ง ทุกก้าวที่วิ่ง IT Band จะมีการหดและยืด การวิ่งเยอะ ๆ หรือวิ่งในระยะทางยาวมีผลให้เกิดการอักเสบของเส้นเอ็นข้างขา หรือ IT Band อักเสบได้ โดยจะมีอาการปวดบริเวณสะโพก  ต้นขาด้านนอก และบริเวณเข่าร่วมด้วย


สาเหตุเอ็นต้นขาด้านข้างอักเสบ

สาเหตุของการเกิดเอ็นต้นขาด้านข้างหรือ  IT Band อักเสบ ได้แก่

  • การใช้งานหนักมากเกินไป การวิ่งเป็นเวลานาน หรือการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ มีผลให้เกิดการอักเสบบริเวณเอ็นข้างขาได้

  • กล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขาขาดความแข็งแรง

  • การยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่เพียงพอ

  • ท่าทางการวิ่งไม่ถูกต้อง


ป้องกันเอ็นต้นขาด้านข้างอักเสบ

  • หยุดพักเมื่อมีอาการปวดและประคบเย็น เปลี่ยนโปรแกรมการฝึก ควรมีช่วงเวลาพักฟื้น

  • พยายามเปลี่ยนเส้นทางการวิ่งบ้าง

  • ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขา

  • ฝึกความยืดหยุ่นและนวดต้นขาด้านข้างด้วยลูกเทนนิสหรือโฟมกลิ้ง

  • ใส่รองเท้าที่เหมาะสมและพอดีเท้า

  • ปรึกษาผู้ชำนาญการเพื่อวิเคราะห์การวิ่ง เพื่อปรับปรุงให้วิ่งได้อย่างถูกต้อง


สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

แชร์