การบาดเจ็บและการป้องกันในกีฬากอล์ฟ

4 นาทีในการอ่าน
การบาดเจ็บและการป้องกันในกีฬากอล์ฟ

แชร์

กอล์ฟเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในสังคมไทย มีการฝึกสอนกันตั้งแต่ในวัยเยาว์และเล่นกันได้นานโดยไม่มีการจำกัดอายุ แต่การเล่นกอล์ฟเป็นการเล่นกีฬาที่ไม่ได้ใช้กำลังโดยตรง จัดเป็นกีฬาประเภทเทคนิค ทำให้ในบางครั้งนักกีฬากอล์ฟไม่ได้ให้ความสำคัญกับการฝึกฝนร่างกายเท่าที่ควร ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย

 

วงสวิงกอล์ฟ

วงสวิงของกอล์ฟแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 • Backswing                

 • Downswing                

 • Acceleration and Ball Strike                

 • Follow – Through

อวัยวะที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยมือ ข้อมือ หัวไหล่ แขน ลำตัว และขา ซึ่งอวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้สามารถได้รับการกระทบกระเทือนจนกระทั่งเกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ อวัยวะที่ได้รับการบาดเจ็บมากที่สุดมีความแตกต่างกันไปตามเพศ วัย ความสามารถ และความถี่ในการเล่นกอล์ฟการบาดเจ็บในนักกีฬากอล์ฟอาชีพและสมัครเล่น


นักกีฬาสมัครเล่น % ของการบาดเจ็บ

อวัยวะ                      ชาย               หญิง 
หลัง                            36.0               27.4 
ข้อศอกและแขน        32.5                35.5 
มือและข้อมือ             21.2                 14.5
หัวไหล่                       11.0                16.1

นักกีฬาอาชีพ % ของการบาดเจ็บ

อวัยวะ                     ชาย               หญิง
มือและข้อมือ            29.6                44.8 
หลัง                          25.0                22.4 
หัวไหล่                     11.4                 7.5
ข้อศอกและแขน       7.3                  6.0

 


 

สาเหตุการบาดเจ็บ

สาเหตุของการบาดเจ็บที่พบบ่อย คือ การเล่นมากหรือหนักเกินไป การตีถูกพื้น วงสวิงที่ไม่ถูกต้อง การตีลูกแรงหรือเร็วเกินไป การอบอุ่นร่างกายที่ไม่พอเพียง การบิดหรือหมุนของลำตัวที่ผิด และการเปลี่ยนการจับไม้หรือวงสวิง การบาดเจ็บบริเวณหลังพบได้บ่อยและมีตั้งแต่การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการใช้งานที่มากเกินไป การอักเสบของกล้ามเนื้อเนื่องจากการฉีกขาดในขณะหมุนตัวที่ไม่ถูกต้อง ไปจนกระทั่งการที่กระดูกสันหลังแตกหักในผู้สูงอายุ การปรับเปลี่ยนวงสวิงที่ทำให้การหมุนของหัวไหล่และสะโพกเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันสามารถป้องกันการบาดเจ็บประเภทนี้ได้

 


 

การบาดเจ็บบริเวณเอ็นด้านในของข้อศอก

การบาดเจ็บบริเวณเอ็นด้านในของข้อศอก (ด้านที่ชิดกับลำตัวในท่ายืดแขนและหงายมือขึ้น) ก็เป็นการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยในนักกีฬากอล์ฟ โดยจะเกิดขึ้นที่ข้อศอกขวาในคนที่ถนัดขวา เพราะการที่หัวไม้กอล์ฟกระแทกพื้นในการตีลูก จะทำให้เกิดแรงกระแทกบริเวณข้อศอก และทำให้เอ็นในส่วนนี้ต้องทำงานหนัก การบาดเจ็บนี้เกิดขึ้นบ่อยในกีฬากอล์ฟ จนกระทั่งมีการเรียกการบาดเจ็บชนิดนี้ ว่า Golfer’s Elbow ส่วนเอ็นข้อศอกด้านนอกมักจะเกิดการบาดเจ็บที่ข้อศอกซ้ายในคนที่ถนัดขวา เนื่องจากมีการดึงรั้งในขณะขึ้นวงสวิง

 


 

การบาดเจ็บที่หัวไหล่

การบาดเจ็บที่หัวไหล่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่มากเกินไป ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ทั้งที่กล้ามเนื้อและเอ็นรอบ ๆ หัวไหล่ ส่วนข้อมือนั้นจะเกิดการบาดเจ็บที่เส้นเอ็น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบิดข้อมือระหว่างวงสวิงนั่นเอง

 


 

ป้องกันการบาดเจ็บในกีฬากอล์ฟ

การป้องกันการบาดเจ็บในกีฬากอล์ฟสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ

 2. ใช้เทคนิคที่ถูกต้องในการเล่น 

 3. เสริมสร้างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องให้แข็งแรง

 4. อบอุ่นร่างกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมก่อนการเล่น


เมื่อนักกอล์ฟเริ่มมีอาการเจ็บหรือปวดที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหลังการเล่นกอล์ฟ นักกอล์ฟควรที่จะลดความหนักและความถี่ในการเล่นลง เพื่อให้อวัยวะนั้นได้พัก เพราะการที่มีอาการเจ็บหรือปวดเป็นอาการเริ่มแรกของการบาดเจ็บ การพักเป็นการรักษาที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง การที่นักกอล์ฟอาชีพเกิดอาการบาดเจ็บจากการใช้งานร่างกายหนักเกินไปมากกว่านักกอล์ฟสมัครเล่นก็มีสาเหตุมาจากการที่ไม่มีเวลาพักร่างกายที่พอเพียงนั่นเอง

 


 

เทคนิคการตีกอล์ฟ

เทคนิคในการตีกอล์ฟหรือวงสวิงที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญในการลดหรือป้องกันการบาดเจ็บ เพราะวงสวิงที่ถูกต้องจะทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายมีการประสานกันในทุกส่วนเป็นอย่างดี ทำให้ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายต้องรับแรงกระแทกหรือแรงบิดที่มากเกินไป


การเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมในการใช้งาน พร้อมที่จะรับแรงกระแทกและแรงบิด เป็นการป้องกันกระดูกและเส้นเอ็นต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งของกล้ามเนื้ออยู่แล้ว (นอกเหนือจากหน้าที่ในการเคลื่อนไหว) การเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้องทำทั้งในด้านความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บในกีฬากอล์ฟแล้ว ยังมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปด้วย

 


 

อบอุ่นร่างกายก่อนตีกอล์ฟ

การอบอุ่นร่างกายเป็นการเตรียมพร้อมอย่างหนึ่งที่มักจะถูกละเลยในกีฬากอล์ฟ เพราะคิดว่าไม่ใช่กีฬาที่หนักจึงไม่มีความจำเป็น ในความเป็นจริงแล้วการอบอุ่นร่างกายที่ถูกต้องมีความสำคัญมากพอ ๆ กับการเข้า Address ลูกก่อนตี เพราะถ้าการเตรียมตัวไม่ดี ผลเสียก็ย่อมตามมาอย่างแน่นอน

ตัวอย่างของการอบอุ่นร่างกายสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

 • การเดิน  
  การเดินเร็ว ๆ เพียงแค่ไม่กี่นาทีก็เพียงพอที่จะทำให้การสูบฉีดของโลหิตดีขึ้นได้ ทำให้ร่างกายรวมถึงสมองมีการตื่นตัว

 • การหมุนคอ
  เป็นการคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอและไหล่ ให้หมุนคอไปตามเข็มนาฬิกาช้า ๆ สัก 10 – 20 ครั้ง แล้วค่อยหมุนทวนเข็มนาฬิกาช้า ๆในจำนวนครั้งที่เท่า ๆ กัน

 • การยืดไหล่
  ถือไม้กอล์ฟในมือทั้งสองข้าง ยืดแขนออกไปข้างหน้าให้ตึง แล้วยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ ต้องให้แขนเหยียดสุดตลอดเวลา ค้างไว้ 5 – 10 วินาทีแล้วทำซ้ำประมาณ 10 ครั้ง จากนั้นก็ทำอย่างเดียวกัน แต่ให้ถือไม้กอล์ฟไว้ด้านหลังแล้วยกแขนขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ สุดท้ายก็ใช้มือข้างหนึ่งดึงแขนข้างตรงข้ามมาจรดคางแล้วค้างไว้เหมือนเดิม แล้วจึงทำสลับแขนอีกข้างหนึ่ง

 • การยืดลำตัว
  ควรยืดลำตัวทั้งด้านข้างและบิดลำตัวไปมาช้า ๆ ให้สุด เพื่อยืดกล้ามเนื้อหลัง เป็นการป้องกันไม่ให้มีการยึดตัวของกล้ามเนื้อ เพราะกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวเกินไปจะฉีกขาดง่าย

 • การฝึกวงสวิง
  เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบร่างกายว่าไม่มีการเจ็บหรือปวดบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ควรเริ่มสวิงเบา ๆ ก่อนแล้วเพิ่มความแรงขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าไม่มีอาการปวดก็สามารถเล่นกอล์ฟได้


 

นักกอล์ฟควรปรึกษาแพทย์แต่เนิ่น ๆ ถ้ามีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เพราะการรักษาอาการบาดเจ็บในระยะแรกสามารถทำได้ง่ายและหายเร็ว แต่การรักษาอาการบาดเจ็บที่เป็นมานานจะต้องใช้เวลานานตามไปด้วย จะทำให้นักกอล์ฟเสียโอกาสในการฝึกซ้อมหรือออกรอบไปโดยใช่เหตุ

สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

แชร์