วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มซูเปอร์ภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงวัย

3 นาทีในการอ่าน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มซูเปอร์ภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงวัย

แชร์

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ยิ่งในผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างหัวใจ เบาหวาน ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด ไตเรื้อรัง หลอดเลือดสมอง ยิ่งมีความเสี่ยงที่อาการรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาล เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงมีความจำเป็นต่อผู้สูงวัยอย่างมาก จึงได้มีการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงวัยไม่เสี่ยงกับความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ทำร้ายผู้สูงวัยมากกว่าที่คิด

เมื่อผู้สูงอายุติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ร่างกายจะได้รับผลกระทบตามมาไม่ว่าจะเป็น

 • สูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองหลังเจ็บป่วยจากไข้หวัดใหญ่ 23%
 • เพิ่มความเสี่ยงเส้นเลือดสมองตีบมากกว่าคนทั่วไป 8 เท่า
 • เพิ่มความเสี่ยงเส้นเลือดตีบที่หัวใจมากกว่าคนทั่วไป 10 เท่า
 • หากป่วยเป็นโรคเบาหวานจะมีปัญหาระดับน้ำตาลถึง 75%
 • 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุที่นอนโรงพยาบาลไม่สามารถกลับมาทำกิจกรรมตามปกติภายใน 1 ปี

อาการไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงวัย

 • ไข้ 
 • ไอ
 • เจ็บคอ
 • น้ำมูกไหล
 • ปวดเมื่อยตามตัว 
 • ปวดศีรษะ

หากอาการไม่รุนแรงอาการจะหายได้เองภายใน 3 – 5 วัน  แต่ในผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงที่อาการจะรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาล 


วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มซูเปอร์ภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงวัย

ไข้หวัดใหญ่เพิ่มความเสี่ยงในผู้สูงวัย

ผลกระทบต่อร่างกายเมื่อผู้สูงอายุเป็นไข้หวัดใหญ่มีมากมายโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นได้แก่

 • ภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมถอย (Immunosenescence) ซึ่งผู้สูงวัยมีโอกาสที่จะเกิดภาวะนี้สูง ดังนั้นเมื่อร่างกายติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ร่างกายจะตกอยู่ในภาวะเสื่อมถอย สูญเสียความสมดุล เกิดการอักเสบรุนแรง หากไม่สามารถยับยั้งจะร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต
 • โรคประจำตัวที่รักษาไม่หายขาด (Underlying Disease) สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต เบาหวาน โรคมะเร็ง หากพบการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จมีความเสี่ยงสูงที่จะพบอาการแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อไซนัสหรือหลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ บางรายมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
 • ภาวะเปราะบางและความอ่อนแอในผู้สูงอายุ (Frailty) ภาวะเปราะบางไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะของร่างกายที่อยู่ระหว่างความสามารถในการทำงานได้และภาวะไร้ความสามารถ รวมถึงอยู่ระหว่างคนสุขภาพดีและคนที่ป่วยเป็นโรค พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเมื่อติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

ป้องกันไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงวัย

สำหรับผู้สูงอายุการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เพราะเชื้อโรคในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงและกลายพันธุ์เป็นเชื้อตัวใหม่ที่รุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าเดิม วัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงมีการปรับให้เหมาะสม โดยสามารถฉีดได้ตลอดทั้งปี แนะนำให้ฉีดช่วงก่อนฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม และช่วงก่อนฤดูหนาวในเดือนตุลาคม เพราะเป็นช่วงที่มีการระบาด เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อน


วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อเพิ่มการป้องกันให้ผู้สูงวัย

ในผู้สูงวัยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ (Influenza High – Dose Vaccine for Elderly) เนื่องจากมีข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงวัยและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ในอเมริกาและแคนาดาพบว่า วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงวัยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้มากกว่าถึง 24.2%  ลดอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลจากโรคต่าง ๆ อย่างโรคปอดอักเสบลดลง 27.3% โรคระบบหัวใจและทางเดินหายใจลดลง 17.9% โรคไข้หวัดใหญ่ลดลง 11.7% และแนวโน้มการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยรวมลดลง 8.4 % ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย


Reference:
 • Baggett HC. et al. PLoS One. 2012;7(11):e48609
 • Warren-Gash C, et al. Eur respir J. 2018 
 • Andrew MK, et al. J Am Geriatr Soc. 2021. 
 • Samson SI, et al. J Diabetes Sci Technol. 2019  
 • CDC. https://www.cdc.gov/flu/about/disease/65over.htm Accessed May 31, 2018  
 • Gavazzi G. et al. The Lancet Infectious Diseases; 2002: 2(11), 659-666
 • Quadrivalent Influenza Vaccine (Split Virion, Inactivated), 60 mcg HA/strain SMPC. 2. DiazGranados CA, et al. N Engl J Med. 2014;371:635-645.
 • Lee J, et al. Vaccine. 2021
 • Oh SJ, Lee JK, Shin OS. Aging and the Immune System: the Impact of Immunosenescence on Viral Infection, Immunity and Vaccine Immunogenicity. Immune Netw. 2019 Nov 14;19(6):e37. doi: 10.4110/in.2019.19.e37. PMID: 31921467; PMCID: PMC694317
 • อมรรัตน์ จำเนียรทรง, ประเสริฐ สํายเชื้อ, การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ, Thammasat Medical Journal, Vol. 16 No. 2, April-June 2016 หน้า 285-296
 • https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet
 • https://www.nfid.org/wp-content/uploads/2019/08/65-flu-fact-sheet.pdf
 • http://sciencedaily.com/releases/2021/10/211015184212.htm

สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.

แชร์