ภาวะเสียงแหบหลังหายจากโควิด-19

2 นาทีในการอ่าน
ภาวะเสียงแหบหลังหายจากโควิด-19

แชร์

อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าหลังหายจากการติดเชื้อโควิด-19 สุขภาพของผู้ป่วยบางคนอาจไม่กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม อาจมีอาการผิดปกติของร่างกายในอวัยวะต่าง ๆ ได้  บางคนอาจมีเสียงพูดเปลี่ยนไป เสียงแหบ เสียงพูดเบากว่าก่อนที่จะป่วย  หรือเสียงพูดขาด ๆ หาย ๆ เป็นช่วง ๆ พูดไม่ค่อยออก การรู้เท่าทันและตรวจเช็กโดยเร็วจะช่วยฟื้นฟูและดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี

ต้นเหตุเสียงพูดผิดปกติ

อาการเสียงพูดผิดปกติอาจเกิดได้จากสาเหตุต่าง ๆ เช่น

 • การอักเสบรุนแรงของคอและกล่องเสียงในขณะที่ติดเชื้อโควิด-19
 • ไอมาก ไอแรง ไอต่อเนื่องนาน ๆ 
 • ขากเสมหะแรง  เค้นและขากเสมหะอยู่เรื่อยๆ
 • อาเจียน
 • อาจเป็นผลต่อเนื่องมาจากการใส่ท่อช่วยหายใจ
 • การทำงานของปอดที่ยังไม่ปกติ
 • ภาวะเหนื่อย เพลีย ไม่มีแรง

ตรวจวินิจฉัย

 • ตรวจคอและกล่องเสียงด้วยการส่องกล้อง (Rigid Endoscopy, Fiber Optic Laryngoscopy) เพื่อดูการทำงานของกล่องเสียงและหาความผิดปกติในขณะที่เปล่งเสียง
  • Rigid Endoscopy คือ การส่องกล้องแข็งเข้าทางช่องปาก ปลายกล้องจะเข้าไปอยู่บริเวณลิ้นไก่ จากนั้นถ่ายภาพการทำงานของกล่องเสียงแล้วแสดงภาพให้แพทย์พิจารณาที่หน้าจอมอนิเตอร์
  • Fiber Optic Endoscopy คือ การส่องกล้องสายอ่อนผ่านเข้าทางจมูกลงไปในคอ เหนือต่อลูกกระเดือก (กล่องเสียง) เพื่อถ่ายภาพการทำงานของกล่องเสียงแล้วมาแสดงภาพให้แพทย์พิจารณาที่จอมอนิเตอร์ 
   การตรวจด้วยการส่องกล้องทั้งสองแบบนี้ไม่เจ็บและไม่ต้องวางยาสลบ ผู้ป่วยสามารถเห็นภาพได้ทันทีพร้อมแพทย์ขณะที่ทำการตรวจ
 • เอกซเรย์ปอด

ภาวะเสียงแหบหลังหายจากโควิด-19

ความรุนแรงของภาวะเสียงแหบหลังหายจากโควิด-19

ความรุนแรงของภาวะเสียงแหบหลังหายจากโควิด-19 มีตั้งแต่เสียงพูดเปลี่ยนไปเล็กน้อยไปจนถึงแหบมากขนาดที่ทำให้คนรอบข้างฟังไม่เข้าใจ และทำให้ผู้ป่วยเหนื่อยหรือหอบในขณะพูด


วิธีการรักษา

 • รักษาด้วยยา เช่น ยาแก้อักเสบ,  ยาลดบวม, ยาแก้ไอ, ยาละลายเสมหะ, ยาแก้อาเจียน, ยาขยายหลอดลม เป็นต้น
 • พักการใช้เสียง คือ ไม่พูดเยอะ ไม่พูดดัง ไม่พยายามเค้นเสียงพูด ไม่ร้องเพลง จนกว่าเสียงพูดจะกลับมาเป็นปกติ
 • กายภาพสายเสียง (Speech Therapy) ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องเพื่อช่วยพัฒนาความแข็งแรงของสายเสียง
 • กายภาพปอด เพื่อกระตุ้นการทำงานของปอด และช่วยให้ขับเสมหะออกได้ง่ายขึ้น
 • การผ่าตัด ในกรณีที่มีเนื้องอกหรือแผลเป็นจากการใส่ท่อช่วยหายใจ เนื่องจากบางกรณีเนื้องอกและแผลเป็นนั้นไม่สามารถรักษาได้ด้วยยา

ดูแลตัวเองให้ถูกวิธี

การดูแลตัวเองเบื้องต้นหลังจากที่เพิ่งหายจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่

 • พักผ่อน ไม่ทำงานหนัก ไม่ออกกำลังกายหักโหมในช่วงที่เพิ่งหายจากการติดเชื้อโควิด-19
 • ไม่ใช้เสียงเยอะ
 • ดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว  (2 ลิตร / วัน)
 • รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง
 • ไปพบแพทย์ตามนัด
 • สังเกตตัวเองว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่
 • หากมีอาการแทรกซ้อนอื่นร่วมด้วยให้รีบตรวจรักษา เช่น ไอเป็นเลือด, สำลักอาการ, เหนื่อยหอบขณะพูด


เมื่อหายจากโควิด-19 แล้วเสียงพูดผิดปกติ ผู้ป่วยควรสังเกตอาการที่เกิดขึ้นและรีบพบแพทย์เฉพาะทางทันทีเพื่อฟื้นฟูร่างกายโดยเร็ว


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์หู คอ จมูก
ชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

แชร์