ไส้เลื่อนมีผลกับสมรรถภาพทางเพศหรือไม่

4 นาทีในการอ่าน
ไส้เลื่อนมีผลกับสมรรถภาพทางเพศหรือไม่

แชร์

เวลาที่ผู้ชายมีปัญหาไส้เลื่อนที่ขาหนีบ มีบางปัญหาที่หลายคนสงสัยแต่ไม่กล้าถาม เช่น ไส้เลื่อนเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศหรือไม่ โรคไส้เลื่อนทำให้มีบุตรยากใช่หรือไม่ ผ่าตัดแล้วทำภารกิจยังฟิตเหมือนเดิมไหม ผ่าตัดแบบไหนมีปัญหาน้อยที่สุด เพราะฉะนั้นการหาคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ


มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับไส้เลื่อนที่น่าสนใจ ขอยกตัวอย่างดังนี้

ผู้ชายกับปัญหาไส้เลื่อนที่ขาหนีบ

บริเวณขาหนีบมีเส้นเลือดและเส้นประสาทมากมายที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศและอัณฑะที่ผ่านมาเลี้ยงบริเวณนี้พอดี ก่อนผ่าตัดบางคนอาจมีปัญหานี้แต่เก็บเงียบ อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยบางรายจากการที่ใส่ตาข่ายเสริมความแข็งแรง (Mesh) อาจทำให้เกิดผังพืดไปรบกวนเส้นประสาทได้เช่นกัน งานวิจัยจึงเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ไส้เลื่อนกับสมรรถภาพทางเพศ

ผู้ป่วยที่ไม่ได้มีปัญหามักมีสมรรถภาพทางเพศและความพึงพอใจเพิ่มขึ้นหลังผ่าตัดใน 3 –  6 เดือน โดยที่ไม่เกี่ยวกับเทคนิคว่าส่องกล้องผ่านทางผนังหน้าท้อง (TEP) หรือ ส่องกล้องผ่านเข้าไปในช่องท้อง (TAPP) หรือใช้ Mesh ชนิดน้ำหนักมากหรือน้อย (Heavy / Lightweight Mesh)

ไส้เลื่อนกับการผ่าตัด

วิธีการผ่าตัดไส้เลื่อน ปัจจุบันมีทั้งการผ่าตัดแบบเปิดและการผ่าตัดแบบส่องกล้อง การผ่าตัดแบบส่องกล้องทางทฤษฎีควรจะลดอาการปวดและฟื้นตัวไวกว่า มีการวิจัยพบว่า การส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อนอาจรบกวนสมรรถภาพทางเพศได้บ้างที่ 7.8% สูงกว่าการผ่าตัดแบบเปิดเล็กน้อย แต่ไม่พบนัยสำคัญทางสถิติ

ความฟิตหลังผ่าตัดไส้เลื่อน

ก่อนผ่าตัดผู้ป่วยมีปัญหาเจ็บบริเวณขาหนีบขณะปฏิบัติภารกิจ 23 – 32% หลังผ่าตัดผู้ป่วยมีปัญหาเจ็บบริเวณขาหนีบขณะปฏิบัติภารกิจลดลงเหลือ 9 – 16%และมักอาการดีขึ้นไม่กี่เดือนต่อมา โดยเฉพาะรายที่หลังผ่าตัดไม่มีผลแทรกซ้อนอื่น ๆ บางงานวิจัยพบว่า หลังผ่าตัดแบบส่องกล้องอาการดีขึ้น 82% โดยสุดท้ายมีผู้ป่วยที่มีปัญหาหลังผ่าตัดขณะทำภารกิจอยู่ราว ๆ 2.3 – 9%

ไส้เลื่อนกับภาวะมีบุตรยาก

ภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากไส้เลื่อน หมายถึง ภาวะที่ทำให้มีตัวอสุจิน้อยลง เนื่องจากเลือดมาเลี้ยงน้อยลง ไม่ได้เกี่ยวกับทางฝ่ายหญิง

ไส้เลื่อนกับขนาดอัณฑะ

โรคไส้เลื่อนไม่ได้ทำให้อัณฑะเล็กลง แต่เลือดที่เข้ามาเลี้ยงอัณฑะกลับลดลงบางส่วน (เทียบกับข้างที่ปกติ) หลังผ่าตัดพบว่า เลือดได้กลับมาเลี้ยงที่อัณฑะปกติใกล้เคียงกับอีกข้างหนึ่ง และไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบเปิดหรือการผ่าตัดแบบส่องกล้องผ่าตัดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับภาวะการมีบุตรยากทั้งในแง่ของเลือดที่มาเลี้ยงและปริมาณตัวอสุจิ


Reference
1) A prospective randomized comparison of testicular functions, sexual functions and quality of life following laparoscopic totally extra-peritoneal (TEP) and trans-abdominal pre-peritoneal (TAPP) inguinal hernia repairs.
Bansal VK, Krishna A, Manek P, Kumar S, Prajapati O, Subramaniam R, Kumar A, Kumar A, Sagar R, Misra MC.
Surg Endosc. 2017 Mar;31(3):1478-1486. doi: 10.1007/s00464-016-5142-0. Epub 2016 Aug 5.
2) The Relevance of Sexual Dysfunction Related to Groin Pain After Inguinal Hernia Repair – The SexIHQ Short Form Questionnaire Assessment.
Gutlic N, Petersson U, Rogmark P, Montgomery A.
Front Surg. 2018 Mar 19;5:15. doi: 10.3389/fsurg.2018.00015. eCollection 2018.
3) Does inguinal hernia repair have an effect on sexual functions?
Sönmez MG, Sonbahar BÇ, Bora G, Özalp N, Kara C.
Cent European J Urol. 2016;69(2):212-6. doi: 10.5173/ceju.2016.783. Epub 2016 Jun 20
4) Pain during sexual activity before and after laparoscopic inguinal hernia repair.
Tolver MA, Rosenberg J.
Surg Endosc. 2015 Dec;29(12):3722-5. doi: 10.1007/s00464-015-4143-8. Epub 2015 Mar 18.
5) Does the use of hernia mesh in surgical inguinal hernia repairs cause male infertility? A systematic review and descriptive analysis.
Dong Z, Kujawa SA, Wang C, Zhao H.
Reprod Health. 2018 Apr 23;15(1):69. doi: 10.1186/s12978-018-0510-y
6) Sexual function before and after mesh repair of inguinal hernia.
Zieren J, Menenakos C, Paul M, Müller JM.
Int J Urol. 2005 Jan;12(1):35-8. doi: 10.1111/j.1442-2042.2004.00983.x.
7) Pain and Dysfunction with Sexual Activity after Inguinal Hernia Repair: Systematic Review and Meta-Analysis.
Ssentongo AE, Kwon EG, Zhou S, Ssentongo P, Soybel DI.
J Am Coll Surg. 2020 Feb;230(2):237-250.e7. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2019.10.010. Epub 2019 Nov 14.
8) Lightweight Versus Heavyweight Mesh in Laparoscopic Inguinal Hernia Repair: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials.
Hu D, Huang B, Gao L.
J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2019 Sep;29(9):1152-1162. doi: 10.1089/lap.2019.0363. Epub 2019 Aug 1.
9) Impairment of sexual activity before and after endoscopic totally extraperitoneal (TEP) hernia repair.
Schouten N, van Dalen T, Smakman N, Clevers GJ, Davids PH, Verleisdonk EJ, Tekatli H, Burgmans JP.
Surg Endosc. 2012 Jan;26(1):230-4. doi: 10.1007/s00464-011-1859-y. Epub 2011 Sep 30.
PMID: 21959685
10) Beneficial effect of inguinal hernioplasty on testicular perfusion and sexual function.
El-Awady SE, Elkholy AA.
Hernia. 2009 Jun;13(3):251-8. doi: 10.1007/s10029-009-0480-7. Epub 2009 Feb 19
11) The effects of Lichtenstein tension-free mesh hernia repair on testicular arterial perfusion and sexual functions.
Bulus H, Dogan M, Tas A, Agladıoglu K, Coskun A.
Wien Klin Wochenschr. 2013 Feb;125(3-4):96-9. doi: 10.1007/s00508-013-0321-7. Epub 2013 Jan 19.
12) Chronic pain, discomfort, quality of life and impact on sex life after open inguinal hernia mesh repair: an expertise-based randomized clinical trial comparing lightweight and heavyweight mesh.
Rutegård M, Gümüsçü R, Stylianidis G, Nordin P, Nilsson E, Haapamäki MM.
Hernia. 2018 Jun;22(3):411-418. doi: 10.1007/s10029-018-1734-z. Epub 2018 Jan 20
13) A prospective randomized comparison of sexual function and semen analysis following laparoscopic totally extraperitoneal (TEP) and transabdominal pre-peritoneal (TAPP) inguinal hernia repair.
Asuri K, Mohammad A, Prajapati OP, Sagar R, Kumar A, Sharma M, Chaturvedi PK, Gupta SV, Rai SK, Misra MC, Bansal VK.
Surg Endosc. 2020 Jun 15. doi: 10.1007/s00464-020-07733-y.
14) Bilateral endoscopic total extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair does not induce obstructive azoospermia: data of a retrospective and prospective trial.
Skawran S, Weyhe D, Schmitz B, Belyaev O, Bauer KH.
World J Surg. 2011 Jul;35(7):1643-8. doi: 10.1007/s00268-011-1072-0.
15) Male Fertility After Inguinal Hernia Mesh Repair: A National Register Study.
Kohl AP, Andresen K, Rosenberg J.
Ann Surg. 2018 Aug;268(2):374-378. doi: 10.1097/SLA.0000000000002423.

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์