ภาวะข้อไหล่ติด

1 นาทีในการอ่าน
ภาวะข้อไหล่ติด

แชร์

รู้จักข้อไหล่

ข้อไหล่เป็นข้อต่อที่สำคัญอันหนึ่งของร่างกาย ข้อไหล่ประกอบไปด้วย กระดูกหัวไหล่ Humerus และ กระดูกเบ้าหัวไหล่ Glenoid ซึ่งลักษณะทางกายภาพจะคล้ายกับลูกกอล์ฟบนแท่นที ความมั่นคงของข้อไหล่จึงต้องอาศัยเยื่อหุ้มข้อไหล่ เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อโดยรอบเพื่อให้สามารถขยับได้ตามต้องการ เช่น การเอื้อมหยิบของเหนือศรีษะ การอ้อมแขนเกาหลัง หรือการใส่เสื้อผ้า


ภาวะข้อไหล่ติดยึด

ภาวะข้อไหล่ติดยึด สามารถพบได้บ่อยในช่วงวัยกลางคน พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยมักจะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่ ทำให้มีความลำบากในการทำกิจกรรมประจำวัน เช่น สวมเสื้อ เกาหลัง หรือทำให้มีอาการปวดหัวไหล่เวลานอน อาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่

 1. Primary Stiff Shoulder คือ ภาวะข้อไหล่ติดยึดโดยไม่มีสาเหตุ

 2. Secondary Stiff Shoulder คือ ภาวะข้อไหล่ติดยึดโดยเกิดจากพยาธิสภาพในข้อไหล่ เช่น จากอุบัติเหตุเกี่ยวกับหัวไหล่ หรือจากโรคบางชนิด เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ โรคไต โรคหัวใจ ฯลฯ


ระยะข้อไหล่ติดยึด

การดำเนินโรคข้อไหล่ติดยึดนั้นมี 3 ระยะ

 1. ระยะอักเสบ (Inflammatory Phase)

 2. ระยะข้อยึดติด (Frozen Phase)

 3. ระยะคลายตัว (Thal Phase)


วินิจฉัยข้อไหล่ติดยึด

การวินิจฉัยภาวะข้อไหล่ติดยึดนั้น นอกจากการซักประวัติ ตรวจร่างกายแล้ว ต้องมีการส่ง X Ray, Ultrasound หรือ MRI เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดของการติดยึด เพื่อการวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง


รักษาภาวะข้อไหล่ติดยึด

การรักษาภาวะข้อไหล่ติดยึดแบ่งได้เป็น 2 แบบได้แก่

 1. การรักษาโดยไม่ผ่าตัด ได้แก่
  • การทานยา
  • การฉีดยา Steroid
  • การทำกายภาพบำบัดเพิ่มวิสัยการเคลื่อนไหวข้อไหล่
 2. การรักษาโดยการผ่าตัด เมื่อได้ทำการรักษาแบบไม่ผ่าตัดมาอย่างน้อย 6 – 12 เดือนแล้วยังมีภาวะไหล่ติดยึดอยู่ แล้วเป็นปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวันจึงจะพิจารณาการรักษาโดยการผ่าตัด ปัจจุบันมีการรักษาแบบส่องกล้องข้อไหล่ ซึ่งได้ผลดีและมีการฟื้นตัวได้เร็ว ทำให้การรักษาภาวะข้อไหล่ติดยึดนั้นไม่น่ากลัวอีกต่อไป

         
โดยปกติแล้วภาวะไหล่ติดยึดโดยไม่มีสาเหตุนั้นสามารถหายได้เองตามธรรมชาติ แต่ถ้าเป็นข้อไหล่ติดยึดโดยมีสาเหตุ เช่น เส้นเอ็นไหล่ฉีกขาดหรือมีความผิดปกติของกระดูกหัวไหล่ต้องรักษาที่ต้นตอนั้น ๆ


สอบถามเพิ่มเติมที่
สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.

แชร์