เลสิกไร้ใบมีด (Femto LASIK) นวัตกรรมแห่งการมองเห็น (ตอนที่ 2)

4 นาทีในการอ่าน
เลสิกไร้ใบมีด (Femto LASIK) นวัตกรรมแห่งการมองเห็น (ตอนที่ 2)

แชร์

พญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ กล่าวว่า FemtoLASIK เป็นการทำเลสิกด้วยเลเซอร์ในทุกขั้นตอน จากเดิมที่เคยแยกชั้นกระตาด้วยใบมีดก็พัฒนามาเป็นการแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ โดยทางศูนย์เลสิกกรุงเทพได้เลือกใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตา Femtosecond laser รุ่น Visumax และเครื่องเลเซอร์ Mel 80 รุ่นใหม่ของ Carl Zeiss ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและได้รับการยอมรับ ณ เวลานี้ ขั้นตอนการทำก็ง่ายมาก คนไข้จะได้รับการหยอดยาชาและยาปฎิชีวนะก่อน แล้วจึงทำความสะอาดรอบดวงตาด้วยยาฆ่าเชื้อ ในช่วงแยกชั้นกระจกตาเมื่อเครื่องมือสัมผัสจะรู้สึกถึงการกดทับเพียงเล็กน้อย และผู้ป่วยยังคงมองเห็นแสงระหว่างการยิงเลเซอร์เพื่อแยกชั้นกระจกตาอยู่ตลอด โดยรวมใช้เวลาไม่ถึง 25 วินาที หลังจากนั้นแพทย์จะเปิดชั้นกระจกตาที่ถูกแยกไว้ แล้วจึงยิง Excimer laser เพื่อปรับแต่งกระจกตา ก่อนทำความสะอาดแผลและปิดกระจกตากลับเข้าที่เดิม โดยผิวกระจกตาจะสามารถสมานตัวได้เองภายใน 3-5 นาที ใช้เวลาผ่าตัด เพียง 15 นาทีต่อ 1 ข้าง คนไข้สามารถมองเห็นได้ทันทีหลังผ่าตัดแต่ยังไม่คมชัด ถือว่าเป็นวิธีใหม่ที่เพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัย แถมผู้ป่วยยังใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน

การดูแลหลังผ่าตัดถือเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้การทำ FemtoLASIK เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ กล่าวคือหลังการทำเลสิกคนไข้อาจมีอาการระคายเคืองบ้าง ควรพักสายตาเป็นระยะเมื่อมีการใช้งาน ใส่ฝาครอบก่อนนอนทุกคืน ระวังไม่ให้น้ำเข้าตาโดยเด็ดขาดราว 1 สัปดาห์จนกว่าแพทย์จะอนุญาต หยอดยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หมั่นหยอดน้ำตาเทียมเพื่อลดอาการตาแห้งหรือระคายเคือง งดแต่งหน้าบริเวณรอบดวงตา ห้ามว่ายน้ำเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ห้ามดำน้ำและห้ามขยี้ตาเป็นเวลา 1 เดือน และควรมาตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาตามที่นัด รวมถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

“การทำเลสิกทำได้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีค่าสายตาที่คงที่ โดยที่หลังทำเสร็จจะมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้แว่น ทั้งมองไกลและใกล้ แต่อย่างไรก็ตาม ความเสื่อมตามวัยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  คนเราจะมีสายตายาวตามอายุทุกคนเมื่ออายุเข้าใกล้ 40 ปี ดังนั้น เมื่อคนกลุ่มที่ทำเลสิกไปแล้ว ซึ่งมองได้ชัดเจนทุกระยะ เมื่ออายุถึง 40 ปี ก็จะต้องกลับมาใส่แว่นอ่านช่วยเวลามองใกล้หรืออาจสามารถเลือกการรักษาสายตายาวตามอายุด้วยวิธีเลสิกอีกครั้ง ซึ่งไม่แตกต่างจากในคนปกติทั่วไปที่เดิมสายตาดี ก็ต้องใส่แว่นเพื่อให้มองใกล้ได้ชัดเมื่อมีสายตายาวตามอายุ แต่การมองไกลก็จะยังมองชัดเหมือนเดิม ไปจนกว่าจะถึงวัยที่เป็นต้อกระจก (ช่วง 60-70 ปีขึ้นไป) โดยคนเราเมื่อมีอายุถึงระดับหนึ่งต้องเป็นต้อกระจก 100% คล้ายกับต่อมลูกหมากโตในผู้ชายหรือผมหงอกนั่นเอง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่ทำเลสิกแล้วจะชัดไปตลอดชีวิตเพราะกล้ามเนื้อตาเราจะเสื่อมไปตามวัย แต่โดยปกติ เราจะอธิบายให้ผู้เข้ารับการรักษาเข้าใจแต่ต้น แต่ถ้าผู้ที่อยากทำเลสิกอยู่ในกลุ่มอายุ40ปีขึ้นไปที่มีสายตายาวตามอายุเพียงอย่างเดียว หรือมีร่วมกับเดิมที่เขามีสายตาสั้น ยาว หรือเอียงอยู่แล้ว ก็จะมีวิธีการรักษาอยู่หลายทางเลือก เพื่อช่วยให้เขาใช้ชิวิตได้อย่างปราศจากแว่นได้แต่ละคนอาจเลือกวิธีการรักษาที่ต่างกันไป พญ.ธารินี กล่าว

ถึงแม้ว่าการแก้ไขสายตาด้วยการทำเลสิกจะเป็นวิธีที่ถาวรและมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง แต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดอยู่บางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปจะมีภาวะสายตายาวตามอายุ ซึ่งเป็นความเสื่อมไปตามวัย การแก้ไขจึงต้องทำภายใต้รูปแบบและเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

เลสิกกับผู้ที่มีสายตายาวตามอายุ สามารถทำได้ 3 วิธีหลักๆ ดังนี้คือ 1) Full correction เป็นการแก้ไขสายตาเพื่อให้มองไกลชัดเป็นปกติเหมือนที่เคยใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์แต่ผู้ป่วยยังคงต้องใส่แว่นเวลามองใกล้ 2) Monovision โดยการทดสอบว่าตาข้างใดเป็นตาเด่นและข้างใดเป็นตาด้อย เพื่อทำการแก้ไขตาข้างเด่นให้มองไกลชัด ส่วนตาข้างด้อยจะยิงเลเซอร์เพื่อใช้สำหรับมองใกล้ ช่วยให้ผู้ป่วยลดความจำเป็นในการใช้แว่นสายตาได้ ผลการรักษาจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปี เมื่อผู้ป่วยมีอายุมากขึ้นค่าสายตายาวตามอายุก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องกลับมาใช้แว่นตาเวลามองใกล้อีกครั้ง 3) Laser Blended Vision (LBV) เป็นนวัตกรรมใหม่ในการรักษาสายตายาวตามอายุ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเลเซอร์รุ่น MEL-80 ที่ทางศูนย์เลสิกกรุงเทพเลือกใช้ โดยหลังผ่าตัดแล้ว ผู้ป่วยจะสามารถมองระยะไกล ระยะกลางและระยะใกล้ ได้ดีขึ้นกว่าการทำเลสิกแบบ Monovision นอกจากนี้ LBV ยังสามารถใช้รักษากลุ่มคนที่มีปัญหาสายตายาวตามอายุเพียงอย่างเดียวได้อีกด้วย (Near vision LASIK) โดยการรักษาตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างแล้วแต่ค่าสายตาของผู้รับการรักษา เพื่อลดความจำเป็นในการพึ่งพาแว่นสายตา

สำหรับคุณสมบัติโดยรวมของผู้ที่ประสงค์จะทำเลสิกนั้นต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปและมีค่าสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี ไม่ต้องการสวมใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ อาจเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ การทำกิจวัตรประจำวันหรืองานอดิเรกที่ไม่สะดวกสบาย ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ไม่มีโรคของกระจกตาหรือโรคตาอย่างรุนแรง เช่น จอประสาทตาเสื่อม ตาแห้งอย่างรุนแรงรวมถึงโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการสมานแผล เช่น โรค SLE ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการผ่าตัดด้วยวิธีเลสิกอย่างละเอียดตลอดจนมีความคาดหวังที่ถูกต้อง “เรื่องของความเข้าใจและความคาดหวังของคนไข้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำเลสิก คนไข้ต้องมีทัศนคติที่ดี และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง เพราะการรักษาทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยง แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเสี่ยงมากหรือพยายามควบคุมตัวแปรต่างๆ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาก็ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้” พญ.ธารินี กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากเทคโนโลยีทันสมัยอย่าง Femtosecond laser รุ่น Visumax และเครื่องเลเซอร์ Mel 80 รุ่นใหม่ที่ผลิตโดยบริษัท Carl Zeiss แล้วที่ศูนย์เลสิกกรุงเทพ ยังถึงพร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้มาตรฐานการรักษา JCI ช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ของการแก้ไขปัญหาสายตาอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทุกความต้องการของคนไข้ได้อย่างแท้จริง 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์