เทคโนโลยี Femto Lasik ปฏิวัติสายตาไร้แว่น-คอนแทคเลนส์

4 นาทีในการอ่าน
เทคโนโลยี Femto Lasik ปฏิวัติสายตาไร้แว่น-คอนแทคเลนส์

แชร์

ปัญหาสายตาผิดปกติเป็นผลมาจากกำลังการรวมแสงของตาไม่ดีพอกับความยาวลูกตา ทำให้การรวมแสงของตาตกไม่พอดีที่จอประสาทตาเกิดภาวะสายผิดปกติ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงและสายตายาวตามอายุ

ทางเลือกในการแก้ปัญหาสายตา มีหลากหลายวิธี เริ่มจากการใช้แว่นสายตา ต่อมาการใช้คอนแทคเลนส์ แต่อีกทางเลือกซึ่งได้รับความนิยม คือ การทำเลสิก

พญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ ผู้อำนวยการศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกรุงเทพ  กล่าวว่า  ผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น ยาว หรือเอียงและต้องการความคล่องตัวในการทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยไม่ใช้แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์อีกต่อไป การทำเลสิก เป็นทางเลือกในการเพิ่มอิสระในการใช้ชีวิตได้มากขึ้น

“ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป ที่มีสายตาสั้น ยาว เอียง หรือกลุ่มผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปมักจะมีปัญหาสายตายาวตามอายุ แม้ว่าจะดูแลตัวเองดีแค่ไหน แต่การเสื่อมของกล้ามเนื้อตาไม่สามารถชะลอได้เช่นเดียวกับอายุ หลายคนจึงมีปัญหาสายตายาว ทำให้มองใกล้ไม่ชัด จำเป็นต้องพึ่งแว่นตา”

กลุ่มคนที่อายุ 40 ปีขึ้นไปที่มีสายตาสั้น  ยาวแต่กำเนิดหรือเอียง สามารถเลือกการแก้ไขด้วยเลสิกได้ 3 วิธีคือ  วิธีแรก Full correction คือการแก้ไขสายตาให้มองเห็นชัดเหมือนเดิมที่เคยใช้แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ แต่ก็ยังคงต้องใส่แว่นตาเวลามองใกล้ วิธีที่สอง Monovision จะใช้วิธีทดสอบว่าตาข้างใดเป็นตาเด่นและตาข้างใดเป็นตาด้อย จากนั้นจักษุ แพทย์จะทำการแก้ไขตาข้างเด่นให้มองไกลชัด ส่วนตาข้างด้อยจะยิงเลเซอร์เพื่อให้เป็นตาสำหรับมองใกล้โดยไม่ต้องมีแว่นตา ซึ่งผลการรักษาจะมีประสิทธิภาพประมาณ3-5ปีเพราะสายตาเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น ส่วนวิธีที่สาม Laser Blended Vision ( LBV) เป็นนวัตกรรมในการรักษาใหม่เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ทั้งระยะไกล และใกล้ รวมทั้งทำให้มองเห็นในระยะกลางได้ดีขึ้น ซึ่งดีกว่าวิธี monovision ธรรมดา

relex_lasik_register

“ผ่าตัดแผลเล็กด้วยเลเซอร์ทุกขั้นตอน
แก้ไขสายตาสั้นและสายตาเอียง
อ่อนโยนต่อดวงตา แผลหายเร็ว”

อีกขั้นของเทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีด ReLEx (Refractive Lenticule Extraction)
ขอรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นวัตกรรมระดับโลก

ทางโรงพยาบาลกรุงเทพได้นำเทคโนโลยีใหม่ในการทำเลสิก คือ เครื่องแยกชั้นกระจกตา Femtosecond laser รุ่น VisuMax  และเครื่องเลเซอร์ Mel 80 ของ Carl Zeiss ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่น และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ถึงประสิทธิภาพ ตรงจุดในทุกขั้นตอนการทำเลสิก ด้วยเลเซอร์ตั้งแต่แยกชั้นกระจกตาจนถึงการแก้ไขสายตา โดยใช้เวลาในการรักษาและระยะพักฟื้นสั้น   ได้คุณภาพการมองเห็นกลับมาอย่างรวดเร็ว

พญ.ธารินี เสงี่ยมพรพาณิชย์ จักษุแพทย์ ผู้ชำนาญด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ  อธิบายว่า เครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วย Femtosecond laser รุ่น  Visumax พัฒนามาเพื่อการแยกชั้นกระจกตาอย่างสมบูรณ์แบบ แยกผิวกระจกตาได้อย่างเรียบเนียน ด้วยความเร็วในการสแกนสูง แต่ใช้พลังงานต่ำ จึงอ่อนโยนต่อดวงตา ด้วยคุณสมบัติ “ลด” ความคลาดเคลื่อนในการแยกชั้นกระจกตา

ขณะเดียวกันเครื่องเลเซอร์ปรับความโค้งกระจกตา Mel 80 รุ่นใหม่ มีแสงเลเซอร์ขนาดเล็กเพียง 0.7 มิลลิเมตร และโปรแกรม Aspheric สามารถปรับความโค้งกระจกตาให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดและ Wavefront technology ที่สามารถแก้ไขสายตาอย่างละเอียดทุกจุดที่ผิดเพี้ยน ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อีกทั้งยังมีนวัตกรรมในแก้ปัญหากลุ่มคนที่มีสายตายาวตามอายุ ซึ่งก็คือ LBV (Laser Blended Vision) ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก  รวมทั้งระบบการติดตามการกลอกตาในระหว่างการรักษาด้วย infrared ความเร็วสูงทำให้มีความแม่นยำในการรักษายิ่งขึ้น

ขั้นตอนสำคัญในการทำเลสิก คือ การแยกชั้นกระจกตา โดยทั่วไปก็จะใช้เครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า MicroKeratome ในการแยกชั้นกระจกตาด้านบน ให้ได้ความหนาประมาณ 130-160 ไมครอน แต่ FemtoLasik เป็นการพัฒนานำเทคโนโลยีการแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์เข้ามาใช้ ที่นี่เลือกใช้ Femtosecond laser รุ่น VisuMax ของ Carl Zeiss ในการแยกชั้นกระจกตา

ข้อดีก็คือ เลเซอร์สามารถ Focus ลงไปใต้ผิวกระจกตาได้อย่างแม่นยำขณะทำการสแกนเลเซอร์ไปตามความ โค้งของกระจกตานั้น จะมีการสัมผัสผิวกระจกตาอย่างนุ่มนวลและแม่นยำ และใช้เวลาไม่นานเพียง 15-20 วินาที คนไข้จึงรู้สึกสบายตาระหว่างผ่าตัดมากกว่าเลสิกแบบเดิม เนื่องจากไม่มีเครื่องมือเคลื่อนที่บนกระจกตาเหมือนแบบเดิม ทำให้ลดปัญหาผิวกระจกตาถลอก กระจกตาที่แยกได้มีความเรียบ ทำให้แผลหายเร็วขึ้น ลดการระคายเคืองหลังผ่าตัด การมองเห็นเป็นปกติเร็วขึ้นกว่าการผ่าตัดแบบเดิม

สำหรับผู้ที่ต้องการทำเลสิก ควรมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี ไม่อยากที่จะสวมแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์  อาจเนื่องมาจากอาชีพ หรือกิจวัตรประจำวัน รวมไปถึงงานอดิเรก ที่การใช้แว่นหรือคอนแทคเลนส์ทำให้ไม่คล่องตัว จะต้องไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร  ไม่มีโรคของกระจกตา และโรคตาอย่างอื่นที่รุนแรง เช่น จอประสาทตาเสื่อม ตาแห้งอย่างรุนแรง หรือโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค SLE  และที่สำคัญมีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธี LASIK อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง

จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปีของศูนย์เลสิกกรุงเทพ ที่ได้รับการยอมรับจากชาวไทยและชาวต่างชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ที่พัฒนาไม่หยุดยั้ง ซึ่งนำเข้ามาให้บริการ จึงเชื่อมั่นได้ถึง ประสิทธิภาพของเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งพร้อมแก้ไขทุกปัญหาสายตา ในทุกช่วงวัย ด้วยเทคโนโลยีในการรักษาเลสิกครบครันทันสมัย โดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระจกตาและรักษาภาวะสายตาครบวงจรที่ใส่ใจในการให้คำปรึกษา ซึ่งได้รับมาตรฐานการรักษา JCI จากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

ถึงเวลา…โบกมือลาแว่นตาและคอนแทคเลนส์ด้วย FemtoLasik นวัตกรรมแห่งการมองเห็น ที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่บนโลกใบเก่ากับสายตาคู่ใหม่

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการ ทุกวัน 8.00 - 16.00 น.

แชร์