ไขมันพอกตับ ทำไมเสี่ยงนิ่วในถุงน้ำดี

1 นาทีในการอ่าน
ไขมันพอกตับ ทำไมเสี่ยงนิ่วในถุงน้ำดี

แชร์

ไขมันพอกตับเป็นภาวะที่ไขมันเข้าไปแทรกในเซลล์ของตับ เมื่อไขมันไตรกลีเซอไรด์มีน้ำหนักเกิน 5% ของตับจะบ่งบอกได้ว่าเป็นไขมันพอกตับ โดยจะส่งผลให้ตับอักเสบ ทำงานผิดปกติ และตับแข็งได้ในที่สุด ที่น่าสนใจคือไขมันพอกตับเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้ด้วย

 

ไขมันพอกตับเสี่ยงนิ่วในถุงน้ำดี

ภาวะไขมันพอกตับ (Fatty Liver) เป็นภาวะที่มีการสะสมของไขมันในเซลล์ตับ (อ่านเพิ่มเติมที่บทความ เกิดอะไรขึ้นเมื่อไขมันพอกตับ) เมื่อไขมันพอกตับจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของตับ ซึ่งไขมันพอกตับเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งโรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน เป็นต้น 

ส่วนนิ่วในถุงน้ำดี (Gall Stone) (อ่านเพิ่มเติมที่บทความ นิ่วในถุงน้ำดี อันตรายกว่าที่คุณคิด) เป็นโรคในระบบทางเดินน้ำดีที่เกิดจากการตกตะกอนของหินปูนหรือคอเลสเตอรอลในน้ำดีจนส่งผลให้เกิดนิ่ว ดังนั้นหลายคนที่สงสัยว่าทำไมเมื่อเป็นไขมันพอกตับจึงเสี่ยงนิ่วในถุงน้ำดี นั่นเป็นเพราะเมื่อไขมันพอกตับเป็นการบ่งบอกว่าร่างกายมีไขมันหรือคอเลสเตอรอลมากเกินไป เมื่อความเข้มข้นของคอเรสเตอรอลในตับสูง ทำให้น้ำดีในถุงน้ำดีขาดสมดุล ส่งผลให้เกิดการตกตะกอนของคอเลสเตอรอลกลายเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้ในที่สุด โดยเป็นนิ่วจากคอเลสเตอรอล (Cholesterol Stones) ซึ่งเป็นนิ่วแบบที่พบบ่อยที่สุด

 

ไขมันพอกตับ, ไขมันพอกตับ อาการ, ไขมันพอกตับ รักษา, นิ่วในถุงน้ำดี, นิ่วในถุงน้ำดี อาการ, นิ่วในถุงน้ำดี รักษา


ไขมันพอกตับบางครั้งไม่มีการแสดงอาการออกมาจึงจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพเท่านั้น การใส่ใจตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้รู้เท่าทันภาวะไขมันพอกตับ นอกจากนี้ควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เลี่ยงของมัน ของทอด ของหวาน เพิ่มผักผลไม้สด ถั่ว และธัญพืช หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และหากมีอาการน่าสงสัยควรรีบพบแพทย์ทันที เพราะไขมันพอกตับและนิ่วในถุงน้ำดีส่งผลกระทบกับสุขภาพได้ในระยะยาว


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์