หลอดอาหารอุดตันโดยสมบูรณ์แต่กำเนิด

1 นาทีในการอ่าน
หลอดอาหารอุดตันโดยสมบูรณ์แต่กำเนิด

แชร์

รู้จักโรคหลอดอาหารอุดตันโดยสมบูรณ์แต่กำเนิด 

โรคหลอดอาหารอุดตันโดยสมบูรณ์แต่กำเนิด (Esophageal Atresia) เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะหายใจลำบากในทารก โดยมีอาการตั้งแต่ระยะแรกคลอด ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มจากอาการไม่รุนแรง เช่น หายใจเร็ว มีเสียงครืดคราดในลำคอ มีน้ำลายออกมากตลอดเวลา และสำลักน้ำหรือนมตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มให้รับประทาน ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะปอดบวม เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญและเพิ่มความเสี่ยง และระยะเวลาในการรักษาที่มากขึ้น

photo

วินิจฉัยโรค

ทารกกลุ่มนี้แพทย์สามารถวินิจฉัยตั้งแต่แรกคลอด หรือก่อนคลอด ผลการรักษาจึงขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการวินิจฉัย เช่น

  • การตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องของทารกในครรภ์ พบว่า ทารกที่ตรวจไม่พบ Stomach Bubble ในขณะที่มารดามีน้ำคร่ำมากจะมีความสัมพันธ์กับภาวะหลอดอาหารอุดตันสูงถึง 30 – 70%
  • การวินิจฉัยภายหลังคลอดทารกแรกเกิดที่มารดามีประวัติมีน้ำคร่ำมากในระหว่างตั้งครรภ์ควรได้รับการติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อสังเกตอาการที่บ่งบอกถึงภาวะทางเดินอาหารอุดตัน โดยเฉพาะสภาพของทางเดินหายใจ เช่น การเกิดปอดอักเสบและความรุนแรงของปอดอักเสบ รวมทั้งความรุนแรงของภาวะความพิการร่วมที่พบด้วย แล้วจะผ่าตัดรักษาความพิการของหลอดอาหารอุดตันนี้ทันทีในทารกที่พร้อมในช่วงสัปดาห์แรกเกิด (1 – 7 วันแรก)  

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.

แชร์