ความแตกต่างระหว่างห้องฉุกเฉินกับศูนย์อุบัติเหตุ

2 นาทีในการอ่าน
ความแตกต่างระหว่างห้องฉุกเฉินกับศูนย์อุบัติเหตุ

แชร์

image

ห้องฉุกเฉินคืออะไร

ห้องฉุกเฉิน แผนกฉุกเฉิน หรือ ER ที่ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่ข้อเท้าแพลง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ห้องฉุกเฉินจะมีสถานที่ แพทย์ และผู้ชำนาญการที่พร้อมรับมือกับผู้ป่วยฉุกเฉินในทุกสถานการณ์

 

ศูนย์อุบัติเหตุคืออะไร

ศูนย์อุบัติเหตุเป็นส่วนหนึ่งของห้องฉุกเฉิน มีหน้าที่ให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บวิกฤติ ศัลยแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บาดเจ็บรอดชีวิต ศูนย์อุบัติเหตุเป็นสถานที่ที่รับมือกับผู้บาดเจ็บที่มีภาวะวิกฤติเป็นอันตรายถึงชีวิต


การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย


คำถามที่พบบ่อย

 

Q: หลังจากบาดเจ็บแล้วมาถึงโรงพยาบาลจะได้รับการดูแลอย่างไร

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บจะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเหมือนก่อนบาดเจ็บได้ ด้วยทีมกายภาพบำบัดจะช่วยประเมิน วางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อย่างเร็วที่สุด โดยทีมดูแลผู้บาดเจ็บประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่สหสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ ผู้ช่วยแพทย์ และพยาบาลจะทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการผู้บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับผู้ชำนาญการเฉพาะทาง เช่น ศัลยแพทย์ระบบประสาท ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ และเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน


Q: สอบถามอาการสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างไร

เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บ ข้อมูลจะถูกเปิดเผยแก่บุคคลในครอบครัวตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ถ้าหากผู้บาดเจ็บไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้จากอาการเจ็บป่วย ญาติอาจทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินใจแทนโดยชอบ รวมถึงตัดสินว่าผู้ใดบ้างที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ ถ้าหากญาติมีเจตนารมณ์ล่วงหน้า (Advanced Directive) หรือพินัยกรรมการรักษาระยะสุดท้าย (Living Will) กรุณานำสำเนามาที่โรงพยาบาล


Q: จะติดต่อโรงพยาบาลได้อย่างไร

  • เมื่อมีภาวะฉุกเฉิน ติดต่อ ศูนย์อุบัติเหตุ โทร. 1724
  • เมื่อต้องการสอบถามข้อมูล โทร. 1719 หรือ +662 310 3000
  • ศูนย์ประสานงานสำหรับผู้บาดเจ็บที่ศีรษะ โทร. +662 310 3000 ต่อ 795433
  • เมื่อต้องการสอบถามข้อมูลยา ติดต่อแผนกเภสัชกรรม โทร. +662 755 1588

 

***ในกรณีที่ผู้บาดเจ็บมีแพทย์ประจำตัว แพทย์ประจำตัวของผู้บาดเจ็บจะได้รับการแจ้งว่าผู้บาดเจ็บมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยจะมีการส่งข้อมูลให้แพทย์ตามความต้องการของผู้บาดเจ็บจนกว่าผู้บาดเจ็บจะกลับบ้าน

 คู่มือสำหรับผู้บาดเจ็บ

image

[Download PDF Booklet : 8mb

แชร์