ซ้อมล้ม ฝึกลุก สูงอายุไม่โคม่า

< 1 นาทีในการอ่าน

ทำไมคนสูงอายุถึงล้มบ่อย?

การล้มของผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้มากกว่าช่วงวัยอื่น หากเราฝึกซ้อมท่าล้ม และลุกที่ปลอดภัยไว้ จะช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บได้ผู้สูงอายุล้ม! อย่างไรให้ปลอดภัย ไม่โคม่า!
คลิก VDO มีคำตอบ 

เลี่ยงล้มลดเสี่ยง รุ่นใหญ่วัยซิลเวอร์

แชร์