ผู้ป่วยเบาหวานต้องระวังเท้าติดเชื้อหน้าฝน

1 นาทีในการอ่าน
ผู้ป่วยเบาหวานต้องระวังเท้าติดเชื้อหน้าฝน

แชร์

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายระบบในร่างกาย โดยเฉพาะในหน้าฝนผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงเท้าติดเชื้อจึงควรดูแลป้องกันให้ดี เพราะอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียนิ้วและเท้าได้


photo

ดูแลเล็บและเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ก่อให้เกิดปัญหาในร่างกาย เช่น ตา ไต หัวใจ หลอดเลือดแดง เป็นต้น ซึ่งเราสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ด้วยการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และพบแพทย์ พร้อมทั้งรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์

สิ่งที่ควรระวังอีกเรื่องหนึ่งคือ การดูแลเล็บและเท้าของผู้เป็นเบาหวาน เนื่องจากช่วงฤดูฝนนี้ฝนตกบ่อยและมีพื้นที่เปียกน้ำและชื้นแฉะทั้งบริเวณบ้านและนอกบ้าน ผู้เป็นเบาหวานอาจเดินเหยียบน้ำโดยไม่ได้ระมัดระวัง บางครั้งเป็นน้ำขังที่สกปรก ทำให้เล็บและเท้าเปรอะเปื้อนโดยไม่ได้ดูแลกลับมาทำความสะอาดและเช็ดเท้าให้แห้ง สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการติดเชื้อและเป็นแผลบริเวณเล็บและเท้าได้

ภาวะแทรกซ้อนที่เล็บและเท้าของผู้เป็นเบาหวานเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้สูญเสียคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะจากการสูญเสียอวัยวะส่วนนิ้วและเท้า ซึ่งเกิดจากกลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เส้นประสาท (Diabetic Neuropathy) ทำให้มีอาการชาและเกิดภาวะขาดเลือด (Arterrial Insufficiency) ทำให้เลือดและออกซิเจนมายังอวัยวะในส่วนปลายได้ไม่ดีจึงทำให้เกิดแผลที่เล็บและเท้าป้องกันผู้ป่วยเบาหวานเท้าติดเชื้อหน้าฝน

  • ช่วงฤดูฝนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือลุยโคลน หากจำเป็นให้ใส่รองเท้าบูธหรือรองเท้าหุ้มส้นเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าเปียกน้ำ

  • ทำความสะอาดเล็บและเท้าด้วยสบู่อ่อน ๆ เช็ดเท้าให้แห้ง โดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วเท้าเพื่อ ป้องกันการอับชื้นหรือเชื้อราได้

  • ตรวจดูบริเวณซอกนิ้วเท้า หลังเท้า และฝ่าเท้าว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ หากมีอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา

  • ตัดเล็บเท้าลักษณะปลายตรงและให้สั้นพอประมาณ โดยไม่ตัดเข้ามุมเล็บเพื่อป้องกันการเกิดเล็บขบได้

  • ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นผู้สูงอายุควรมีญาติหรือพยาบาลเฉพาะทางเป็นผู้ตัดเล็บให้ เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมักมีสายตามัวลง ส่งผลให้เกิดแผลที่เล็บและเท้า และเป็นสาเหตุของการสูญเสียอวัยวะส่วนนิ้วและเท้าได้


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์ – ศุกร์ 7.00 - 16.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 7.00 – 16.00 น.

แชร์