โรคฟันผุ

1 นาทีในการอ่าน
โรคฟันผุ

แชร์

โรคฟันผุเป็นโรคที่ไม่ควรชะล่าใจ เพราะหากไม่รีบรักษาอาจสูญเสียฟันในที่สุด


สาเหตุของโรค

เกิดจากเชื้อโรคที่พบได้ตามปกติในช่องปากทำการย่อยสลายอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล เกิดเป็นกรด ซึ่งทำให้เกิดการทำลายโครงสร้างของฟัน หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำการรักษาจะลุกลามเพิ่มขึ้นจนทำให้ฟันแตกเป็นรู เป็นช่อง และถ้าลุกลามมากขึ้นอีกจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือฟันเป็นหนอง และอาจต้องถอนฟันนั้นในที่สุด

 

ความรุนแรง

  • โรคฟันผุจะลุกลามจากเคลือบฟันไปเนื้อฟัน ซึ่งหากยังไม่ทะลุถึงโพรงประสาทฟันจะสามารถรักษาได้โดยการกำจัดส่วนที่ผุแล้วอุดฟันบูรณะส่วนที่ถูกทำลาย
  • โรคฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษาจะมีการลุกลามต่อเนื่องไปถึงโพรงประสาทฟัน จะเกิดการอักเสบไปที่รากฟัน ซึ่งต้องรักษาโดยการรักษารากฟันหรือถอน

 

อาการฟันผุ

  • ฟันผุระยะแรก สีเป็นขาวขุ่นหรือน้ำตาล ผิวไม่เรียบ

  • เมื่อมีการลุกลามมากขึ้นจะเริ่มแตกออกเป็นรูผุ

  • ฟันผุที่มีการลุกลามจะสูญเสียเนื้อฟันมากขึ้น การรักษาจะมีความซับซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

     

cad12009ffff17e43cc93aed132f0420.jpg

ตรวจวินิจฉัย

นอกจากจะมองด้วยตา สัมผัสโดยเครื่องมือแล้ว วิธีที่แนะนำเป็นมาตรฐานอีกวิธีหนึ่งคือการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ (X-RAY) เนื่องจากจะทำให้สามารถพบฟันผุในตำแหน่งที่ตามองไม่เห็นและยังบอกความลึกของการลุกลามของโรคฟันผุได้ด้วย

รักษาโรคฟันผุ

การรักษาจะเริ่มจากกำจัดส่วนที่ผุแล้วทำการอุดฟันหรือบูรณะทดแทนฟันส่วนที่ถูกทำลายด้วยวัสดุอุดชนิดต่าง ๆ เช่น อมัลกัม เรซิน คอมโพสิต ทอง เซรามิก แต่หากมีการลุกลามจนสูญเสียเนื้อฟันมากอาจต้องทำการครอบฟัน หรือหากทะลุโพรงประสาทฟันต้องรักษารากฟัน

  • การอุดฟันด้วยอมัลกัม มีความแข็งแรง ทนทาน
  • การอุดฟันด้วยเรซินคอมโพสิต มีความสวยงาม 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม
ชั้น 2 อาคารทันตกรรม (หน้าปากซอยเพชรบุรี 47)
เปิดบริการ ทุกวัน 09.00 - 20.00 น.

แชร์