วิตามินเฉพาะบุคคล

1 นาทีในการอ่าน
วิตามินเฉพาะบุคคล

แชร์

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน ความเครียด การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง เช่น อาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดส์ อาหารสำเร็จรูปที่ผ่านการอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ ฯลฯ ทำให้ร่างกายมีแนวโน้มขาดวิตามินมากขึ้น ดังนั้นวิตามินเฉพาะบุคคลจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

รู้จัก Customized Vitamins 

Customized Vitamins เป็นวิตามินระดับฟาร์มาซูติคอล เกรด (Pharmaceutical Grade) เป็นวิตามินที่มีการควบคุมคุณภาพเช่นเดียวกับยา มีการตรวจสอบควบคุมสารพิษ สารโลหะหนักต่าง ๆ โดยคำนวณปริมาณเพื่อความเหมาะสมกับคนนั้น ๆ เพียงคนเดียว

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนามากขึ้น สามารถตรวจเจาะลึกหาความผิดปกติลงไปถึงระดับโมเลกุลในร่างกาย การตรวจวัดวิตามินและสารอาหารต่าง ๆ สามารถตรวจวัดได้ละเอียดมากขึ้น จึงเกิดการวิจัยและผลิต Customized Vitamins ขึ้น วิตามินชนิดนี้เป็นวิตามินเฉพาะบุคคล สามารถผลิตโดยนำเลือดมาตรวจดูว่าคน ๆ นั้นมีระดับวิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระเป็นอย่างไร เช่น แอลฟาแคโรทีน, เบตาแคโรทีน, วิตามินเอ, ซี, โคคิวเทน หรือไลโคปีน เมื่อได้ผลเลือดแล้ว แพทย์จะสอบถามประวัติ สอบถามอาการต่าง ๆ รวมถึงความต้องการของแต่ละคน จากนั้นจึงนำมาสร้างวิตามินสำหรับบุคคลนั้น ๆ


ระยะเวลาในการทานวิตามิน

วิตามินเป็นหนึ่งในอาหารหลัก 5 หมู่ของร่างกาย การขาดวิตามินบ้างอาจไม่ถึงกับทำให้เสียชีวิต แต่หากรับประทานแล้วสุขภาพดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น แข็งแรงขึ้น การรับประทานวิตามินให้ครบถ้วนต่อเนื่องจึงดีต่อร่างกาย และหากวิตามินนั้นเป็นสารจากธรรมชาติที่ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบและควบคุมคุณภาพก่อนนำมาผลิตเป็นวิตามิน ร่วมกับมีการตรวจติดตามผลเลือดโดยแพทย์เฉพาะทางเป็นระยะก็จะทำให้การรับประทานวิตามินเสริมนั้นไม่มีอันตรายต่อตับหรือไตอย่างที่กังวล และสามารถรับประทานอาหารติดต่อกันเป็นปีได้

อย่างไรก็ตามเพื่อสุขภาพที่ดี แม้จะทาน Customized Vitamins ก็ควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพราะอาหารที่ดีและครบถ้วนตามหลักโภชนาการยังเป็นสิ่งจำเป็น การรับประทานอาหารให้เหมาะสม ออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้น


 

แชร์