Checklist คุณเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่?

1 นาทีในการอ่าน
Checklist คุณเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่?

แชร์

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับเป็นหนึ่งในสาเหตุอันดับต้น ๆ ของปัญหาการนอนหลับที่นำไปสู่โรคร้ายแรงได้ การตอบคำถาม STOP-BANG เพื่อคัดกรองภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยตนเองจะช่วยให้คุณรับมือได้ทันท่วงที

จากคำถาม 8 ข้อต่อไปนี้ ถ้าคุณเข้าข่ายมากกว่า 3 ข้อขึ้นไปถือว่ามีความเสี่ยงเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

1) Snoring: คุณนอนกรนเสียงดังหรือไม่?

2) Tired: คุณรู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือง่วงนอนในตอนกลางวันบ่อย ๆ หรือไม่?

3) Observed: เคยมีใครทักคุณว่าคุณมีอาการหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่?

4) Pressure: คุณมีอาการหรือกำลังได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่?

5) BMI: คุณมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 35 kg/m2 หรือไม่?

6) Age: คุณมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปหรือไม่? (ให้นับตั้งแต่อายุ 51 ปี)

7) Neck: คุณมีเส้นรอบคอมากกว่า 40 เซนติเมตรขึ้นไปหรือไม่? (ให้นับตั้งแต่ 41 เซนติเมตร)

8) Gender: คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง (ผู้ชายมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้หญิง)

หากตรวจเช็กแล้วพบว่ามีความเสี่ยงเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับ แนะนำให้รีบพบแพทย์เพื่อทำการดูแลรักษาโดยเร็ว 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์หู คอ จมูก
ชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

แชร์