BURNOUT SYNDROME อย่ารอให้หมดไฟในการทำงาน

2 นาทีในการอ่าน
BURNOUT SYNDROME อย่ารอให้หมดไฟในการทำงาน

แชร์

อย่างที่ทราบกันแล้วว่า Burnout Syndrome หรือ ภาวะหมดไฟในการทำงานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโรคใหม่จากองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยเป็นโรคที่เป็นผลจากการความเครียดเรื้อรังในสถานที่ทำงาน ซึ่งควรได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางก่อนจะรุนแรงและคุกคามการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นการหมั่นสังเกตสัญญาณเตือนและรู้เท่าทันโรคนี้จะช่วยให้รับมือได้อย่างถูกวิธีก่อนสายเกินไป

 

รู้จักภาวะหมดไฟในการทำงาน

ภาวะหมดไฟในการทำงาน คือ ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจที่เป็นผลมาจากความเครียดเรื้อรังในที่ทำงานและไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งลักษณะอาการออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. เหนื่อยล้าทางอารมณ์ รู้สึกหมดพลัง สูญเสียพลังจิตใจ
 2. มีทัศนคติเชิงลบต่อความสามารถในการทำงานของตนเอง ขาดความเชื่อมั่นในความสำเร็จ
 3. ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ความสัมพันธ์ในที่ทำงานเหินห่างหรือเป็นไปทางลบกับผู้ร่วมงานและลูกค้า

 

สัญญาณเตือนภาวะหมดไฟในการทำงาน

การสังเกตสัญญาณเตือนว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะหมดไฟในการทำงาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1) ด้านอารมณ์

 • หดหู่
 • ซึมเศร้า 
 • หงุดหงิด โมโหง่าย
 • อารมณ์แปรปรวน
 • ไม่พอใจในงานที่ทำ

2) ด้านความคิด

 • มองคนอื่นในแง่ลบแง่ร้าย
 • โทษคนอื่นเสมอ
 • ระแวง
 • หนีปัญหา ไม่จัดการปัญหา
 • สงสัยและไม่เชื่อในศักยภาพของตนเอง

3) ด้านพฤติกรรม

 • ผัดวันประกันพรุ่ง
 • ขาดความกระตือรือร้น
 • หุนหันพลันแล่น
 • บริหารจัดการเวลาไม่ได้
 • ไม่อยากตื่นไปทำงาน 
 • มาสายจนผิดสังเกตติดต่อกัน
 • ไม่มีสมาธิในการทำงาน
 • ไม่มีความสุขในการทำงาน

 

จัดการภาวะหมดไฟในการทำงาน

การจัดการภาวะหมดไฟในการทำงาน สามารถฟื้นฟูแก้ไขได้ก่อนสาย ดังนี้

 • ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
 • ยอมรับในความแตกต่าง
 • ไม่ด่วนตัดสินใคร
 • เปิดใจฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มองหาที่ปรึกษาที่รับฟังและแนะนำได้
 • ร่วมกิจกรรมขององค์กร
 • อย่าทำงานหักโหมเกินไป
 • อย่าเอางานไปทำที่บ้าน
 • ไม่นำปัญหาที่ทำงานสะสมไปที่บ้าน
 • ลดความกดดันในการทำงาน
 • รู้จักขอความช่วยเหลือและปฏิเสธอย่างเหมาะสม
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

 

Burnout Syndrome

 

ผลกระทบจากภาวะหมดไฟในการทำงาน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะหมดไฟในการทำงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่

1) ด้านร่างกาย

 • เหนื่อยล้าเรื้อรัง
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อยตามตัว

2) ด้านจิตใจ

 • รู้สึกหมดหวัง
 • ท้อแท้ในการทำงาน
 • นอนไม่หลับ

3) ด้านการทำงาน

 • ขาดงานบ่อย
 • มาสาย
 • ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
 • ลาออก

 

ลักษณะงานแบบไหนเสี่ยงหมดไฟ

 • งานหนักและปริมาณมากเกินไป
 • งานซับซ้อน งานเร่งรีบ
 • งานที่ผลตอบแทนไม่เหมาะสม 
 • งานที่ทำให้รู้สึกไม่ได้รับคุณค่าและความภูมิใจในการทำงาน
 • งานที่ขาดความยุติธรรม ความเชื่อใจ การยอมรับในการทำงาน
 • งานที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในงานที่ทำ
 • งานที่การบริหารงานไร้ระบบ ไม่มีเป้าหมายชัดเจน

 

หลายคนมักสงสัยว่า ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome) เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่ ซึ่งภาวะหมดไฟในการทำงานกับโรคซึมเศร้ามีความแตกต่างกันไม่ใช่โรคเดียวกัน แต่หากสงสัยไม่ว่าจะโรคใดอย่านิ่งนอนใจควรปรึกษาจิตแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้รับการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาอย่างทันท่วงที 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 5 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

แชร์