สร้างตัวตนตั้งแต่วัยอนุบาล ด้วยการเสริมจุดต่างและสร้างจุดเด่น

2 นาทีในการอ่าน
สร้างตัวตนตั้งแต่วัยอนุบาล ด้วยการเสริมจุดต่างและสร้างจุดเด่น

แชร์

เมื่อลูกน้อยกำลังจะกลายเป็นเด็กยุคดิจิทัลที่มีทั้งความรวดเร็วและความสะดวกสบาย อีกทั้งสังคมที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นจักรวาลนฤมิตหรือ Metaverse ทำให้คุณพ่อคุณแม่เกิดความไม่มั่นใจว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้พวกเขากลายเป็นเด็กในยุคอนาคตได้อย่างมีความสุข


การสร้างตัวตน
โดยการที่ลูกน้อยรับรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ช่วยส่งเสริมให้ลูกได้ใช้ศักยภาพในแต่ละด้านเพื่อแก้ปัญหาในโอกาสต่าง ๆ จะช่วยต่อยอดให้ลูกรักรับรู้ได้ถึงคุณค่าของการมีตัวตนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ลูกเรียนรู้ที่จะใช้จุดแข็งที่ตนเองมีในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อความสำเร็จในอนาคต

การตรวจพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ในโปรแกรมนกฮูกยิ้มจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าลูกรักมีพัฒนาการสมวัยหรือไม่ และระดับพัฒนาการในแต่ละด้านเป็นอย่างไร รวมถึงทราบว่าลูกมีจุดเด่นในด้านใด เพื่อช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจที่จะส่งเสริมได้ตรงกับความถนัดของลูก อันจะนำไปสู่การสร้างพลังแห่งตัวตนและการต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมให้บริการตรวจวัดพัฒนาการของเด็กด้วยเครื่องมือมาตรฐาน โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็ก พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กสู่โลกยุคดิจิทัลแบบ Tailored – Made ซึ่งสามารถตรวจได้ตั้งแต่วัย 18 เดือน – 5 ปี


สร้างตัวตนตั้งแต่วัยอนุบาล ด้วยการเสริมจุดต่างและสร้างจุดเด่น

SMILING OWL

ตรวจพัฒนาการเจ้าตัวเล็กตามวัย

โปรแกรม Smiling Owl จะตรวจพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน (Mullen Scale of Early Learning) ซึ่งสามารถบอกพัฒนาการของเด็กในแต่ละด้าน ได้แก่

 • ความสามารถในการเรียนรู้โดยรวม (Early learning Composite Score)
 • ความสามารถในการใช้สายตาแก้ปัญหา (Visual Reception)
 • ความสามารถในการเข้าใจภาษา (Receptive Language)
 • ความสามารถด้านการใช้ภาษา (Expressive Language)
 • ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor)
 • ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor)

นอกจากนี้จะตรวจวัดทักษะการบริหารจัดการ (Executive Function) ซึ่งสามารถบอกความสามารถของเด็ก ดังนี้

 • ความสามารถในการวางแผน (Planning)
 • ความสามารถในการจดจำเพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง (Working Memory)
 • ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ (Inhibition Control)
 • ความยืดหยุ่น (Shift)
 • ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)


เมื่อตรวจวัดพัฒนาการลูกน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แพทย์จะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูลูกน้อยแต่ละคนในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนอย่างเหมาะสม


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช
ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 8.00 – 16.00 น.

แชร์