ประโยชน์ของการใช้อินซูลินปั๊ม

1 นาทีในการอ่าน
ประโยชน์ของการใช้อินซูลินปั๊ม

แชร์

อินซูลินปั๊มจะเลียนแบบการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อน ทำให้ระดับอินซูลินในร่างกายค่อนข้างคงที่และเมื่อรับประทานอาหารก็สามารถเพิ่มยาอินซูลินได้ทันที ไม่ต้องฉีดยาซ้ำ ๆ วันละหลายครั้ง ลดโอกาสเกิดน้ำตาลต่ำโดยที่ยังสามารถควบคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม HbA1c ให้อยู่ในเกณฑ์ดีได้ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะสามารถกำหนดได้ว่าจะรับประทานอาหารตอนไหน ปริมาณเท่าไร อยากรับประทานอาหารหวานได้บ้างบางครั้ง ไม่เหมือนกับการฉีดยาที่ควรรับประทานอาหารตรงตามเวลา เพราะหากไม่รับประทานก็อาจเกิดภาวะน้ำตาลต่ำได้ และต้องรับประทานให้เท่า ๆ กันในแต่ละวันเพื่อให้ระดับน้ำตาลไม่แกว่งจนเกินไป และต้องควบคุมไม่รับประทานอาหารหวานจัด


ดังนั้นการใช้อินซูลินปั๊มสามารถกำหนดชีวิตตนเองได้ว่าอยากจะออกกำลังกายเมื่อไร ตื่นตอนไหน และจะรับประทานเมื่อไร นอกจากนี้การใช้ปั๊มทำให้ผู้ป่วยลดปริมาณยาอินซูลินต่อวันได้อีกด้วย

 

BETTER CONTROL

  • เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)
  • ลดจำนวนครั้ง การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้วิธีการฉีดอินซูลินแบบหลายครั้งต่อวันตามมื้ออาหาร (Multiple Daily Injection)

 

BETTER PROTECTION

ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวได้ดังนี้
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Damage) ลงได้มากกว่า 41%
  • โรคเส้นประสาทที่เกิดจากเบาหวาน (Diabetic Neuropathy) ลงได้มากกว่า 60%
  • โรคไตจากเบาหวาน (Diabetic Nephropathy) ลงได้มากกว่า 54%
  • โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy) ลงได้มากกว่า 63%

 

BETTER LIFE

  • ช่วยลดจำนวนครั้งของความเจ็บปวดจากการฉีดยาแบบหลายครั้งต่อวัน (Multiple Daily Injection) ลง เพราะการใช้ Insulin Pump จะมีอุปกรณ์การให้อินซูลินผ่านท่อพลาสติกขนาดเล็กที่ติดอยู่บริเวณชั้นใต้ผิวหนัง ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพ โดยสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองทุก ๆ 3 วัน

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์ – ศุกร์ 7.00 - 16.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 7.00 – 16.00 น.

แชร์