Be Strong For Surgery คืนชีวิตใหม่ ฟื้นตัวไวไปกับ ERAS

< 1 นาทีในการอ่าน
Be Strong For Surgery คืนชีวิตใหม่ ฟื้นตัวไวไปกับ ERAS

แชร์

ด้วยโปรแกรมฟื้นตัวไวหลังผ่าตัด ERAS: Enhanced Recovery After Surgery ออกแบบเฉพาะเพื่อดูแลผู้ป่วยตลอดการรักษา ตั้งแต่ก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด จนกลับถึงบ้าน ให้คุณกลับไปสนุกกับชีวิตได้เร็วขึ้น ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการ เพื่อผลลัพธ์ที่เต็มประสิทธิภาพ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์