เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill)

3 นาทีในการอ่าน
เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill)

แชร์

มากกว่าธาราบำบัด


ศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพได้เปิดให้บริการเครื่องออกกำลังกายแบบใหม่ที่ออกแบบ โดยผสานคุณประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบวิ่งบนสายพาน และ
ประโยชน์ของการบำบัดในน้ำ เพื่อลดการบาดเจ็บบริเวณข้อต่อและกล้ามเนื้อ รวมถึงเพื่อการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และยังสามารถปรับระดับความลึกตามแผนการรักษาที่แพทย์กำหนดให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ที่มาออกกำลังกาย รวมถึงสามารถปรับความเร็วและความชันของสายพาน  ตามความสามารถของแต่ละบุคคล

เครื่องนี้ติดตั้งอยู่ในห้องส่วนตัว มีจอแสดงภาพให้เห็นการเคลื่อนไหวของขาขณะใช้งาน เป็นการประเมินผลขณะฝึก ทำให้สามารถปรับท่วงท่าของการยืน การเดินให้ถูกต้องได้ทันที เครื่องออกกำลังกายบนสายพานวิ่งในน้ำ จึงเป็นทางเลือกเสริมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย นักกีฬา คนอ้วนหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกายแบบเสริมสร้างความสามารถ

เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill) มีลักษณะเป็นเครื่องออกกำลังแบบสายพานวิ่งอยู่ในน้ำ  โดยใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการรักษา เนื่องจากน้ำมีคุณสมบัติทางกายภาพที่จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้ ดังนี้ 

 1. ความหนาแน่น (Density) และแรงลอยตัว (Buoyancy) ของน้ำ เนื่องจากปกติร่างกายของมนุษย์มีความหนาแน่นที่น้อยกว่าน้ำร่วมกับแรงลอยตัวของน้ำ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวในน้ำได้อย่างอิสระ และยังลดแรงกระแทกต่อข้อต่อต่างๆ ลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้ดีกว่าบนบก Clip VDO ประกอบมีรูปแสดงคุณสมบัติของน้ำ ลดแรงกระแทก มีการเคลื่อนใหวอิสระ มีภาพเทียบการบาดเจ็บน้อยกว่าออกกำลังบนบก
 2. แรงดัน (Hydrostatic pressure) ของน้ำ ทำให้สามารถลดอาการบวมตามแขน-ขาต่าง ๆ ของผู้ป่วยได้ Clip VDO แสดงแรงดันใต้น้ำ ทำให้ขายุบบวม
 3. แรงต้าน (Resistance) ของน้ำ ทำให้สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เสมือนยกน้ำหนักบนบก และยังสามารถเพิ่มความทนทานของร่างกายได้ 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับพลังงานกล (Thermodynamics) น้ำเป็นสื่อนำความร้อน-เย็นได้ดี ดังนั้นเมื่อเราใช้น้ำอุ่นในการทำธาราบำบัด จึงสามารถเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ทำให้ร่างกายของผู้ป่วยเกิดการผ่อนคลาย ลดอาการเกร็งและอาการปวดต่าง ๆ ลงได้ 

เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill)

เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill) มีประโยชน์อย่างไร

 • ช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อต่อต่าง ๆ โดยใช้แรงลอยตัวของน้ำ
 • ช่วยออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยใช้แรงต้านของน้ำ ระบบกระแสน้ำ (Jet stream) และการปรับความเร็วและความชันของสายพาน
 • ช่วยในการออกกำลังกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ำ
 • ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ลดความเจ็บปวด และรู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้น
 • เพิ่มการทรงตัวให้ดีขึ้น และการเคลื่อนไหวในน้ำที่สัมพันธ์กันของร่างกาย

ใครบ้างที่ได้ประโยชน์จาก เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill)

 • บุคคลทั่วไป สมาชิกในครอบครัวรักสุขภาพ หรือนักกีฬาที่ต้องการเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย
 • ผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงต่อการล้ม ยืนหรือเดินไม่มั่นคง
 • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดของกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ข้อเข่าเสื่อม ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง กระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกหัก
 • ผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพก และกระดูกสันหลัง
 • คนอ้วน ที่ต้องการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ด้วยการออกกำลังกายโดยข้อไม่บาดเจ็บ

ใครบ้างที่ “ไม่ควรใช้” เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill)

 • ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้
 • ผู้ที่มีภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • ผู้ที่มีบาดแผลเปิด
 • ผู้ที่มีภาวะโรคติดเชื้อทางผิวหนัง
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคลมชัก
 • ผู้ที่กำลังมีประจำเดือน
 • สัญญาณชีพผิดปกติ เช่น อุณหภูมิ การหายใจ และความดันโลหิตผิดปกติ

ข้อควรระวังในการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการต้องทรงตัวได้ในระดับปานกลาง (Fair) ขึ้นไปจนถึงระดับดี โดยได้รับการประเมินจากแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด เนื่องจากผู้ใช้บริการต้องอยู่ภายสนตัวเครื่องตามลำพังโดยมีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลอยู่ภายนอกตัวเครื่องตลอดช่วงที่ใช้เครื่องอยู่ ยกเว้นในกรณีผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี จะมีนักกายภาพบำบัดอยู่ภายในตัวเครื่องด้วยเพื่อช่วยในการใช้เครื่อง

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชั้น 3 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R)

แชร์