AOCID Faculty Meeting

1 นาทีในการอ่าน
AOCID Faculty Meeting

แชร์

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ AOCID จัด AOCID Faculty Meeting เพื่อหารือเกี่ยวกับ GCP Course ตามหลักสูตรการสอนของ AOF Foundation (AOPEER)

และในโอกาสนี้ยังได้จัด Investigator meeting สำหรับโครงการ Result of International Fixation in 3 and 4-part Proximal Humerus Fracture with anatomical locking plate ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบสหสถาบันใน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลภูมิพล โดยมี นพ.วัชระ พิภพมงคล หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้นำการหารือ และมี นพ.สุนทร บวรรัตนเวช ผู้อำนวยการใหญ่ ศูนย์อุบัติเหตุและออร์โธปิดิกส์ ในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการอาวุโสศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ร่วมวิจัยแชร์