ตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหาร AFTERNOON CHECK-UP

1 นาทีในการอ่าน
ตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหาร AFTERNOON CHECK-UP

แชร์

ด้วยวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและตารางกิจกรรมแต่ละวันที่แน่นจนยากจะปลีกตัว ทำให้หลายคนละเลยการตรวจสุขภาพ เพราะเข้าใจว่าต้องงดอาหารก่อนตรวจ ตรวจได้เฉพาะช่วงเช้า และใช้เวลานานในการตรวจ แต่ปัจจุบันการตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหาร (AFTERNOON CHECK-UP) สามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงและความผิดปกติ เพื่อช่วยวางแผนดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันโรคโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาอีกต่อไป

ตรวจสุขภาพสำคัญอย่างไร

การตรวจสุขภาพประจำปีมีความสำคัญ เพราะทำให้รู้สุขภาวะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นพบความเสี่ยง ความผิดปกติ หรือโรคต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หากตรวจแล้วพบความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหรือความผิดปกติสามารถวางแผนป้องกัน รักษา ตรวจติดตามสุขภาพ เพื่อลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ นำไปสู่การมีสุขภาพดีในระยะยาว 


ตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหารคืออะไร

การตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหาร (AFTERNOON CHECK-UP) เป็นการตรวจสุขภาพโดยผู้ที่เข้ารับการตรวจไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ สามารถเข้ารับการตรวจได้แม้ในช่วงบ่าย และใช้เวลาในการตรวจไม่นาน สามารถฟังผลตรวจได้ในวันเดียวกัน


ตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหาร AFTERNOON CHECK-UP

ตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหารเหมาะกับใคร

การตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหาร (AFTERNOON CHECK-UP) เหมาะกับผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพทุกช่วงวัยที่ต้องการคัดกรองความเสี่ยงหรือภาวะผิดปกติต่าง ๆ ของร่างกาย


ตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหารเชื่อถือได้หรือไม่

การตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหาร (AFTERNOON CHECK-UP) มีคุณภาพ มาตรฐาน และขั้นตอนการตรวจไม่แตกต่างจากการตรวจสุขภาพแบบงดน้ำงดอาหาร แต่สิ่งที่แตกต่างคือขั้นตอนการแปลผลตรวจ (Reference Range) ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพอ้างอิงค่ามาตรฐานการแปลผลตรวจจาก European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (2016) จึงมั่นใจได้ในผลตรวจสุขภาพที่มีความถูกต้องและชัดเจน


ตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหารมีข้อดีอย่างไร

  • ตรวจสุขภาพได้ทุกช่วงวัย 
  • ตรวจสุขภาพได้ทุกช่วงเวลาที่สะดวก
  • ไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหาร 
  • ไม่ต้องรีบตื่นเช้า
  • สะดวกสบาย ไม่เครียด

เพราะการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ทำให้รู้เท่าทันสุขภาพ อย่าปล่อยให้เวลาเป็นอุปสรรคในการตรวจสุขภาพ เพราะแม้ไม่งดน้ำงดอาหารก็สามารถตรวจได้ สนใจตรวจสุขภาพแบบไม่ต้องงดอาหาร (AFTERNOON CHECK-UP)


สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์