Advanced Minimally Invasive Abdominal Surgery เทคโนโลยีขั้นสูงในการผ่าตัดแผลเล็กรักษาโรคทางช่องท้อง

2 นาทีในการอ่าน
Advanced Minimally Invasive Abdominal Surgery เทคโนโลยีขั้นสูงในการผ่าตัดแผลเล็กรักษาโรคทางช่องท้อง

แชร์

โรคทางช่องท้องหลายโรคเริ่มจากอาการปวดท้องที่เหมือนจะธรรมดา ทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจนต้องรักษาด้วยการผ่าตัด แต่ด้วยความชำนาญของทีมศัลยแพทย์ด้านผ่าตัดผ่านกล้อง และวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (MINIMALLY INVASIVE SURGERY : MIS) พัฒนาและต่อยอดกลายเป็นวิธีผ่าตัดมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ไม่เพียงแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว และกลับไปใช้ชีวิตได้เร็ว ยังช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้

  • เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก 3 มิติ (Advanced 3D Laparoscopic Surgery) ให้ภาพคมชัด ช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถเห็นระยะความลึกของอวัยวะได้ชัดเจนขณะผ่าตัด เพิ่มความชัดเจนในการผ่าตัดอวัยวะที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
  • เทคโนโลยี 4K UHD (Ultra High Definition) เทคโนโลยีผ่าตัดที่ให้ความละเอียดคมชัดของภาพในระดับเหนือกว่า Full HD ทำให้มองเห็นรายละเอียดและตำแหน่งของอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ภายในช่องท้องได้ชัดเจน ทั้งเส้นเลือดและเส้นประสาทขนาดเล็กจำนวนมาก เพิ่มความชัดเจนในการเลาะพังผืด ช่วยลดการบาดเจ็บต่ออวัยวะสำคัญได้

 

เทคโนโลยีขั้นสูงในการผ่าตัดแผลเล็กรักษาโรคทางช่องท้อง


MULTIDISCIPLINARY TEAM
ดูแลใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง

  • ก่อน – ระหว่างการผ่าตัด ตั้งแต่การวินิจฉัยโรค การประเมินสภาวะทางร่างกายและจิตใจ โภชนาการและยา ทั้งก่อนผ่าตัด ขณะเข้ารับการผ่าตัด และการดูแลพักฟื้นหลังผ่าตัดในโรงพยาบาล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันวางแผนการรักษา และดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ด้านผ่าตัดผ่านกล้อง แพทย์เฉพาะทางด้านการระงับอาการปวด วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ ทีมพยาบาลวิชาชีพ ไปจนถึงทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และเภสัชกร พร้อมให้การรักษาแม้ในภาวะเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง
  • หลังการผ่าตัด ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยพยาบาลเฉพาะทางเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเร็ว มีการติดตามผลหลังการผ่าตัด กายภาพฟื้นฟูร่างกายก่อนออกจากโรงพยาบาล ให้คำแนะนำด้านยาและโภชนาการ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานหรือออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม และเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นโรคซ้ำ 

 

LAPAROSCOPIC ABDOMINAL SURGERY STANDARDS

LAPAROSCOPIC ABDOMINAL SURGERY STANDARDS
มาตรฐานการผ่าตัดผ่านกล้อง รักษาโรคทางช่องท้อง

  • 60 MINS. พร้อมผ่าตัดในกรณีเร่งด่วน หลังวินิจฉัยโรค
  • POST SURGERY ติดตามอาการและฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัด 
  • 24 HRS. ได้รับการดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
  • LESS PAIN เจ็บน้อย แผลมีขนาดเล็ก เทคนิคผ่าตามแนวผิวหนังลดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาท ไม่ทำลายเยื่อบุช่องท้อง 
  • FASTER RECOVERY TIME ฟื้นตัวไว ลุกเดินได้เร็วหลังฟื้นตัว 
  • FEWER COMPLICATIONS ภาวะแทรกซ้อนต่ำ เสียเลือดน้อย ลดการบาดเจ็บต่ออวัยวะสำคัญ ติดเชื้อลดลง

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

แชร์