ฝังเข็มกับการรักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬา

2 นาทีในการอ่าน
ฝังเข็มกับการรักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬา

แชร์

 นักกีฬา หรือคนที่เล่นกีฬา ตลอดจนคนที่ออกกำลังกายมากๆนั้นคงเคยมีประสบการณ์บาดเจ็บกล้ามเนื้อมาบ้าง หลังออกกำลังกายมีอาการปวด ระบม ตึง หรือปวดเมื่อยในกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือทั่วๆตัวเกิดขึ้น

       ซึ่งสาเหตุมักจากการทำงานของกล้ามเนื้อที่หนักมากจนเกินไป หรือ เนื่องจากท่าทางและการจัดระเบียบร่างกายที่ไม่ถูกต้องในการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การยกน้ำหนัก หรือ อื่นๆ อาการปวดกล้ามเนื้อเหล่านี้ถ้าได้พักร่างกายสามารถ ซ่อมแซมจนหายเองได้ ถ้าไม่ได้พักก็อาจจะกลายเป็นปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังที่เรียกว่า Myofascial Pain Syndrome ซึ่งมีการปวดเกิดขึ้นจากการที่มีเส้นใยกล้ามเนื้อบางส่วนหดเกร็งค้างไม่ยอมคลายตัวที่เรียกว่า Trigger Point (TrPs) ซึ่งโรคนี้วิธีการรักษาก็มีหลายวิธี ได้แก่วิธีทางทำกายภาพบำบัด ใช้ความร้อนลึกเช่นอัลตร้าซาวด์ ยืดกล้ามเนื้อ และ นวดบำบัด ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น การบำบัดรักษาด้วยการใช้เข็มคลายจุด Trigger Point ก็เป็นวิธีการที่ได้ผลดี ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่าฝังเข็ม แต่ทว่า การใช้เข็มรักษาปวดกล้ามเนื้อนั้นมีสองแบบคือ

 1. แบบแพทย์แผนปัจจุบัน

  • เป็นการคลายจุดเจ็บในกล้ามเนื้อด้วยเข็มเปล่า เรียกว่า Dry needling หรือ การแทงเข็มเปล่า(แห้ง) เป็นการรักษาโรคปวดจากกล้ามเนื้อหดเกร็งค้างที่เรียกว่า Myofascial trigger point โดยใช้เข็มสะกิดให้เกิดการคลายตัวของ trigger point อาการปวดก็จะหายไปได้ 

  • คลายจุดเจ็บในกล้ามเนื้อด้วยการฉีดยาชา เรียกว่า trigger point injection with Lidocaine เป็นการฉีดยาชาเข้าไปใน trigger point และใช้เข็มฉีดยาสะกิดให้เกิดการคลายตัวของ trigger point อาการปวดก็จะหายไป

 2. การฝังเข็มแบบแพทย์แผนจีน (Acupuncture) 
  เป็นการฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลของร่างกายตามแนววินิจฉัยโรคของการแพทย์แผนจีน ซึ่งจะปักเข็มลงไปตามจุดฝังเข็มที่อยู่บนเส้นลมปราณ กระตุ้นให้ลมปราณไหลเวียน ร่างกายรักษาตนเอง

       การรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง Myofascial Pain Syndrome ด้วยเข็มนั้น มีลักษณะผสมผสานของการฝังเข็มทั้งสองรูปแบบโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และให้การรักษาร่วมกับการส่งทำกายภาพบำบัด การออกกำลังกายเพื่อการรักษา ต่อไปจึงจะได้ผลดี

การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการรักษาโดยการฝังเข็ม

 1. รับประทานอาหารตามปกติก่อนมาฝังเข็มเสมอ เพราะถ้าท้องว่างมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นลมได้ง่าย

 2. พักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่อ่อนเพลีย

 3. ควรสวมเสื้อผ้าแบบสบายๆ กางเกงที่หลวม

 4. ขณะรับการฝังเข็ม ถ้าอาการผิดปกติ เช่น มีอาการปวดมากขึ้น หน้ามืด เหมือนจะเป็นลม ต้องรีบแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

ผลข้างเคียง/แทรกซ้อนในการฝังเข็มที่อาจเกิดขึ้นได้

 1. เป็นลม สาเหตุเกิดจาก ตื่นเต้นกลัวเข็ม ร่างกายอ่อนเพลีย ท้องว่างหิวข้าว หรือเกิดจากการกระตุ้นเข็มมากไป

 2. เข็มติด, เข็มงอ, เข็มหัก สาเหตุเกิดจากมีการขยับตัวเวลาปักขับ ดังนั้นผู้ป่วยต้องพยายามอยู่นิ่งให้มากที่สุด

 3. เลือดออก สาเหตุเกิดจากการปักเข็มถูกเส้นเลือดที่อยู่ใต้ผิวหนังหรืออยู่ในกล้ามเนื้อซึ่งแพทย์พยายามหลีกเลี่ยงอยู่แล้วแต่อาจเกิดได้ ตอนถอนเข็มต้องกดทันทีเพื่อหยุดเลือดไม่ให้ออก

 4. ลมขังในโพรงเยื่อหุ้มปอด ข้อแทรกซ้อนนี้ค่อนข้างรุนแรง แก้ไขโดยแพทย์ต้องระมัดระวังไม่ปักเข็มในบริเวณที่อาจทะลุเข้าปอดได้ และ คนไข้ต้องอยู่นิ่งๆในขณะทำการฝังเข็ม

 

แชร์