5 วัคซีนที่ผู้สูงวัยไม่ควรละเลย

2 นาทีในการอ่าน
5 วัคซีนที่ผู้สูงวัยไม่ควรละเลย

แชร์

วัคซีนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ต้องเชิญกับความเสื่อม ภูมิคุ้มกันเริ่มลดลง อาจติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย และเมื่อเป็นแล้วอาจรุนแรงกว่าที่คิด ดังนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคย่อมมีความสำคัญและผู้สูงวัยไม่ควรชะล่าใจหรือละเลย

 

5 วัคซีนต่อไปนี้ผู้สูงวัยควรให้ความสำคัญและฉีดให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์

1) วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่พบได้ในทุกช่วงวัย มาจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน อาการที่พบจะคล้ายไข้หวัดแต่รุนแรงกว่า นอกจากไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว อาจหลอดลมอักเสบและปอดบวมได้ ดังนั้นหากผู้สูงวัยเป็นไข้หวัดใหญ่อาจรุนแรงจนต้องนอนโรงพยาบาลและเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ ยิ่งถ้ามีโรคประจำตัวอย่างหัวใจ เบาหวาน หอบหืด ถุงลมโป่งพอง ฯลฯ ยิ่งต้องระวัง จึงควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคและความรุนแรงของโรค

2) วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

ไวรัสตับอักเสบบีพบมากในคนไทย เกิดจากการอักเสบของเซลล์ตับที่มาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยติดต่อได้ทางเลือดและสารคัดหลั่ง อาการที่พบมักอ่อนเพลีย มีไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ตาเหลือง ตัวเหลือง จุกแน่นใต้ชายโครงขวา ปัสสาวะสีเข้ม ความน่ากลัวของโรคนี้คือหากติดเชื้อเรื้อรังอาจนำไปสู่การมีพังผืดจนตับแข็งและพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งตับได้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีจึงมีความสำคัญมาก เพราะนอกจากป้องกันโรคตับอักเสบบียังป้องกันความผิดปกติหลังติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้ในระยะยาว ซึ่งการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีจะฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 – 2 เดือน และเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มแรก 6 เดือน

3) วัคซีนปอดอักเสบ

ปอดอักเสบหรือปอดบวมเกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง ส่วนใหญ่คือเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส อาการที่พบคือ ไอ มีเสมหะ หายใจเหนื่อยหอบ อ่อนเพลีย ไข้สูง เจ็บแน่นหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน ความรุนแรงแตกต่างกันออกไป แต่ในผู้สูงวัยค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะมีภูมิต้านทานต่ำจึงเสี่ยงโรคแทรกซ้อนที่เกิดกับร่างกายจากปอดอักเสบ ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ทำให้ยากต่อการรักษาและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จึงควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อได้

5 วัคซีนที่ผู้สูงวัยไม่ควรละเลย

4) วัคซีนงูสวัด

งูสวัดเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคอีสุกอีใสส่งผลให้เส้นประสาทอักเสบปวดแสบปวดร้อนมีผื่นขึ้นตามแนวเส้นประสาทพบบ่อยบริเวณบั้นเอวหรือชายโครงซึ่งผู้สูงวัยจะมีความรุนแรงและการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นอาจปวดตามแนวเส้นประสาทหลังติดเชื้อจนรบกวนการใช้ชีวิตนานเป็นเดือนหรือปีทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดเพราะปวดจึงควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดเพื่อป้องกันลดภาวะแทรกซ้อนและลดความเสี่ยงในการเป็นซ้ำ

5) วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน

คอตีบเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ส่งผลต่อคอและเยื่อบุจมูก มักมีอาการต่อมน้ำเหลืองที่คอบวม ไข้สูง เจ็บคอ กลืนลำบาก หายใจหอบเหนื่อย ส่วนบาดทะยักเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ส่งผลต่อระบบประสาทรุนแรง ถ้ารักษาไม่ทันอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้ และไอกรนเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ มักมีอาการคล้ายไข้หวัด แต่จะไอติดต่อกันนานและรุนแรงจนเหนื่อยเพลียมาก อาจรุนแรงถึงชีวิตหากพบภาวะแทรกซ้อน ดังนั้นวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนจึงมีความสำคัญมากกับผู้สูงวัย ต้องฉีดให้ครบตามที่กำหนดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน

ในวันที่อายุเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่วัยสูงอายุหรือมีคนในครอบครัวเป็นผู้สูงวัย อย่าละเลยเรื่องการฉีดวัคซีนโดยเด็ดขาด เพราะไม่เพียงช่วยป้องกันโรค แต่ยังลดความรุนแรงของโรคหากเป็นแล้ว เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกวัคซีน
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.

แชร์