5 เทคนิคอยู่อย่างไรกับอากาศฝุ่น ๆ แบบนี้

< 1 นาทีในการอ่าน
5 เทคนิคอยู่อย่างไรกับอากาศฝุ่น ๆ แบบนี้

แชร์

1. ลด/หลีกเลี่ยงเวลาที่อยู่กลางแจ้งในบริเวณที่มลพิษค่าอากาศอยู่ระดับไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะริมถนนใหญ่ ที่มีการก่อสร้างมาก

ฝุ่นพิษ, PM2.5, หน้ากากอนามัย, โรคปอด, โรคหัวใจ


2. หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใส่หน้ากากประเภทที่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้

ฝุ่นพิษ, PM2.5, หน้ากากอนามัย, โรคปอด, โรคหัวใจ


3. หลีกเลี่ยงหรือลดจำนวนชั่วโมงการออกกำลังกายกลางแจ้งในบริเวณมลพิษอากาศไม่ปลอดภัย

ฝุ่นพิษ, PM2.5, หน้ากากอนามัย, โรคปอด, โรคหัวใจ


4. หากต้องการออกกำลังกายจริง ๆ แนะนำเปลี่ยนประเภทการออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นประเภทที่ใช้พลังงานน้อยลง เช่น จากวิ่งจอกกิ้ง เป็น เดินช้า ๆ แทน

ฝุ่นพิษ, PM2.5, หน้ากากอนามัย, โรคปอด, โรคหัวใจ


5. เมื่ออยู่ในอาคาร หลีกเลี่ยงการจุดเทียน ตะเกียงในอาคาร เพื่อลดการเผาไหม้ในอาคาร

ฝุ่นพิษ, PM2.5, หน้ากากอนามัย, โรคปอด, โรคหัวใจ


*กลุ่มคนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้มีโรคประจำตัวปอด หรือ หัวใจ กลุ่มผู้สูงอายุ และเด็ก

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์