ศูนย์สุขภาพสตรี

การดูแลสุขภาพสตรี

คลินิกนมแม่

มหัศจรรย์น้ำนมแม่…ส่งต่อสารอาหารสู่ลูกน้อย

น้ำนมแม่เป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง นับเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับทารก องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้คุณแม่ควรให้นมบุตรอย่างน้อย 6 เดือนและสามารถให้ต่อเนื่องได้ถึง 2 ปี เพราะนมแม่ประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด เช่น แอนติบอดีและโปรตีนต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน สารต่อต้านอนุมูลอิสระ และวิตามินให้กับทารก นอกจากนี้ยังมีเซลล์ที่มีชีวิตต่าง ๆ ทั้งเซลล์จากแม่ รวมทั้งแบคทีเรียที่ดีต่อระบบทางเดินอาหารของทารกอีกด้วย หากลูกน้อยได้รับนมแม่อย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันการติดเชื้อและลดโอกาสในการเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ฯลฯ เมื่อเติบโตขึ้นได้


คุณประโยชน์ที่สำคัญต่อลูก

 • มีสารอาหารครบถ้วน
 • สร้างภูมิต้านทานโรค
 • สะอาด ย่อยง่าย ถ่ายสะดวก ท้องไม่ผูก
 • ช่วยให้สมองดี สติปัญญาเฉลียวฉลาด
 • เสริมสร้างความรักความอบอุ่น ผูกพันทางใจ

เพราะเราอยากเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างราบรื่น ทีมสูติ-นรีแพทย์และพยาบาลนมแม่ของโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมให้ความรู้ จัดอบรม ประเมินสุขภาพคุณแม่และคุณลูก อีกทั้งแนะนำเคล็ดลับที่สำคัญเพื่อให้คุณแม่ให้นมลูกได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จในการให้นมคุณลูกได้ยาวนาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการให้นมแม่ที่เกิดประโยชน์สูงสุด


คลินิกนมแม่
ดูแลทุกมิติเพื่อความสำเร็จในการให้นมแม่

ด้วยความพร้อมและประสบการณ์ของทีมแพทย์ ประกอบด้วย ทีมสูติ-นรีแพทย์ พยาบาลนมแม่ กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (NICU) นักโภชนาการ นักกายภาพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ รับฟัง ใส่ใจทุกรายละเอียด และช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ช่วยให้คุณแม่ให้นมลูกน้อยได้สำเร็จและสมบูรณ์

ก่อนคลอด

 • อายุครรภ์ 3 เดือน พบแพทย์และพยาบาลนมแม่เพื่อตรวจประเมินเต้านม หัวนม เตรียมความพร้อมและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้นมลูก
 • อายุครรภ์ 3 – 5 เดือน เข้ารับการอบรมครรภ์คุณภาพ (ครรภ์อ่อน) จากสูติ-นรีแพทย์ นักโภชนาการ นักกายภาพ และพยาบาลนมแม่ ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของนมแม่ อาหารเพิ่มน้ำนม และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง
 • อายุครรภ์ 6 – 8 เดือน เข้ารับการอบรมครรภ์คุณภาพ (ครรภ์แก่) จากกุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (NICU) รวมทั้งการออกกำลังกายท่าโยคะสำหรับคุณแม่ และพยาบาลสอนการเลี้ยงลูก อาทิ ท่าอุ้มลูก วิธีการอาบน้ำ เป็นต้น

คลอดและหลังคลอด

 • ให้ลูกดูดนมทันทีหลังคลอดเพื่อสร้างสายใยความผูกพันและความอบอุ่นระหว่างแม่และลูกน้อย (Bonding) ทั้งยังกระตุ้นให้ร่างกายแม่สร้างน้ำนมได้มากและเร็วยิ่งขึ้น
 • หลังจากคลอดวันที่ 2 พยาบาลนมแม่จะเข้าพบเพื่อเตรียมความพร้อมให้นม โดยต้องเน้นให้ลูกดูดนมบ่อย ๆ ทุก ๆ 2 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้น้ำนมแม่มาเร็วขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของลูกน้อย
 • พยาบาลทารกแรกเกิด (Nursery) ฝึกสอนท่าอุ้มลูกที่ถูกต้องให้กับคุณแม่และฝึกสอนการเอาลูกเข้าเต้าได้อย่างราบรื่น
 • ในกรณีที่คุณแม่ยังไม่มีน้ำนม การใช้นมผสมเสริมด้วยขวดนมอาจเป็นอุปสรรค์ในการทำให้การให้นมแม่ไม่สำเร็จ พยาบาลจะฝึกให้คุณแม่ใช้ช้อนหรือแก้วแทนการใช้นมผสมจากขวด เพื่อไม่ให้ลูกติดขวด และคุณแม่ประสบความสำเร็จในการให้นมแม่
 • เมื่อทำครบทุกขั้นตอน พยาบาลจะมีการเข้าเยี่ยมสม่ำเสมอเพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติม


มีสารพันปัญหามากมายที่ทำให้คุณแม่กังวลในการให้นมบุตร อาทิ คัดเต้านม น้ำนมไม่ออก หัวนมอุดตัน คัดตึง จนทำให้เป็นไข้ หรือลูกไม่ยอมเข้าเต้า ทุกปัญหาจะหมดไปด้วยการรักษาและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเสมือนอยู่กับคุณแม่ตลอดเวลาเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้คุณแม่ในการรับมือกับลูกน้อยสอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 2 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.