TUNING ALL LIVES<br />
เช็กสุขภาพสนุกทุกจังหวะชีวิต

TUNING ALL LIVES
เช็กสุขภาพสนุกทุกจังหวะชีวิต

เมื่อชีวิตในแต่ละช่วงวัยคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสนุกและท้าทาย การมีสุขภาพดีในทุกจังหวะของชีวิตจึงช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง นำมาซึ่งความสำเร็จและความสมดุลในชีวิต ซึ่งเคล็ดลับสำคัญอยู่ที่การตรวจสุขภาพให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคลที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ครบ ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย เพื่อนำไปสู่หนทางของการดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธีในทุกช่วงเวลาของชีวิต

TUNE-IN: PRE-CHECKUP ตรวจเพื่อรู้

การตรวจสุขภาพเพื่อประเมินสุขภาพเฉพาะบุคคล เพื่อให้รู้เท่าทันสุขภาพของตัวเอง ทำความเข้าใจความต้องการด้านสุขภาพ ป้องกันความเสี่ยงก่อนเกิดโรค ตระหนักถึงการมีสุขภาพดี ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสมอย่างรอบด้าน เพื่อการมีสุขภาพดีในระยะยาว

TUNE-UP: CHECKUP ตรวจเพื่อเปลี่ยน

การตรวจสุขภาพเพื่อจัดการปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจแบบเชิงรุกตามที่แพทย์แนะนำ ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการมีสุขภาพที่ดีกว่าเดิมและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในทุก ๆ วัน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

TUNE-ON: POST-CHECKUP ตรวจเพื่อเช็ก

การตรวจสุขภาพเพื่อติดตามดูแลสุขภาพในระยะยาว หลังได้รับการดูแลรักษาเฉพาะบุคคลและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในชีวิต ช่วยให้มีสุขภาพดี ป้องกันความเจ็บป่วย และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงไปอีกนาน

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แชร์