ตัดเนื้อร้ายไม่ให้เสียเซลฟ์

ตัดเนื้อร้ายไม่ให้เสียเซลฟ์

ผ่ามะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้าฟื้นตัวไว

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผ่ามะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้าฟื้นตัวไว สามารถรักษาได้ตั้งแต่ระยะที่ 1 – 4 พร้อมทั้งสามารถเก็บเต้านมไว้ให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เสียรูปทรง ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

อาการ

 • ระยะ 0 ยังไม่มีก้อนมะเร็ง หรือก้อนมะเร็งขนาดไม่ถึง 1 เซนติเมตร
 • ระยะ 1 ก้อนมะเร็งขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตรและยังไม่ลุกลามถึงต่อมน้ำเหลือง
 • ระยะ 2 ก้อนมะเร็งขนาด 2 – 5 เซนติเมตร เริ่มลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ ยังไม่แพร่กระจายไปอวัยวะอื่น
 • ระยะ 3 ก้อนมะเร็งขนาดใหญ่กว่า 5 เซนติเมตร ลุกลามไปต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ แต่ยังไม่แพร่กระจายไปอวัยวะอื่น
 • ระยะ 4 มะเร็งแพร่กระจายไปสู่อวัยวะอื่น

สาเหตุ

 • เซลล์เนื้อเยื่อเต้านมเจริญเติบโตผิดปกติและร่างกายไม่สามารถควบคุมความผิดปกติได้
 • เซลล์ที่ผิดปกติโตอย่างรวดเร็วและกระจายออกไปยังอวัยวะอื่น ๆ
 • ไม่มีสาเหตุการเกิดมะเร็งเต้านมที่ชัดเจน

ผ่าตัดรักษาอย่างไร

ผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้ากับโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

 • ตัดก้อนเนื้อบางส่วนที่เป็นเซลล์มะเร็งออก
 • รูปทรงยังคงคล้ายเดิม
 • เก็บเต้านมไว้ให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เสียรูปทรง
 • หากเต้านมที่เหลือผิดรูปร่างมากสามารถเสริมเต้าด้วยแผ่นผิวหนังและไขมันของผู้ป่วย
 • ถ้าเป็นระยะรุนแรงไม่ต้องกังวลว่าต้องตัดเต้านมทิ้งทั้งหมด มีวิธีผ่าตัดคืนเต้า สร้างเต้านมใหม่ได้
 • ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

ผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้ากับโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถดีอย่างไร

เตรียมตัวก่อนผ่าตัด

 • ข้อมูลครบถ้วนทุกขั้นตอนการรักษา ข้อดี ผลแทรกซ้อน การเปลี่ยนแปลงหลังผ่าตัด
 • ตรวจร่างกายประเมินความพร้อมสุขภาพอย่างละเอียด
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการตามที่แพทย์เฉพาะทางแนะนำ
 • เตรียมร่างกายผู้ป่วยให้พร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัด ทั้งผิวหนังบริเวณเต้านม ช่องปากและฟัน น้ำหนักตัว ยาประจำตัว ฯลฯ

ดูแลหลังผ่าตัด

 • ทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญคอยให้การดูแลหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิด
 • ให้ยาระงับปวดอย่างเหมาะสม หากปวดมากแจ้งแพทย์หรือพยาบาลได้ทันที
 • ดูแลภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดให้กับผู้ป่วย อาทิ แขนบวม ข้อไหล่ติด ฯลฯ
 • ประเมินระยะเวลาพักฟื้นและให้คำแนะนำที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ก่อนกลับไปใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ

 

โปรโมชั่นพิเศษ! สำหรับการผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 คืน และมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

 • ฟรี! ตรวจประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัดตามแพ็กเกจที่กำหนด (Medical Clearance) มูลค่าสูงสุด 10,300 บาท
 • ฟรี! ค่าทำแผลหลังผ่าตัด 1 ครั้ง (ไม่รวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก)
 • บัตรของขวัญ! มูลค่ารวม 5,000 บาท สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในครั้งถัดไป
  • สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ สำนักงานใหญ่เท่านั้น
  • กรุณาแสดงบัตรของขวัญนี้ต่อเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อใช้ชำระค่ารักษาพยาบาลและบริการ OPD/IPD ที่โรงพยาบาลในครั้งถัดไป ตามมูลค่าที่ปรากฏบนบัตร (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่) เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาท (บัตรของขวัญ 1 ใบมูลค่า 1,000 บาทต่อการใช้บริการ 1 ท่านต่อ 1 ใบเสร็จต่อ 1 วัน)
  • บัตรของขวัญสามารถให้ผู้อื่นใช้แทนได้
  • ขอสงวนสิทธิ์การให้ส่วนลดสำหรับท่านที่นำบัตรของขวัญมาแสดงเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ชำระค่าสมาชิกบัตรชีววัฒนะและการซื้อคูปองโปรโมชั่นของโรงพยาบาล Healthy Family Expo/ Mother’s Day/ Father’s Day
  • กรณีบัตรของขวัญชำรุด / สูญหาย / หมดอายุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการ และไม่ออกคูปองใหม่ทดแทน รวมทั้งไม่สามารถขยายระยะเวลาการใช้บริการหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

เงื่อนไขการรับบริการ:

 • โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • โปรโมชั่นนี้สามารถใช้กับการผ่าตัดที่นอนโรงพยาบาลและมีค่าใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
 • การผ่าตัดผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์