นพ. วุฒิ สุเมธโชติเมธา

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Surgical Oncology and Endocrinology The Johns Hopkins University, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. วุฒิ สุเมธโชติเมธา