โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวม (Longevity Check Up Program)

สิ้นสุด 31/12/2023
20,400 - 29,100 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Package Longevity 2023

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

  1. ควรงดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
  2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 7 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาแจ้งทาง Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
  3. สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
  4. ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยเท่านั้น สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

* โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ชั้น 1 อาคาร R
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 15.00 น.

แชร์