แพคเกจการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

แพคเกจ A
กระตุ้นไข่จนถึงใส่ตัวอ่อน
  ราคา (บาท)
การกระตุ้นรังไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว 90,000 บ. (ปกติ 100,000 บ.)
การเจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด 99,000 บ. (ปกติ 110,000 บ.)
การย้ายกลับตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก 34,200 บ. (ปกติ 38,000 บ.)
รวม 223,200 บ.

 

แพคเกจ B
ผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป/เคยมีประวัติแท้งมาก่อนและอยากตรวจโครโมโซม
  ราคา (บาท)
การกระตุ้นรังไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว 90,000 บ. (ปกติ 100,000 บ.)
การเจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด 99,000 บ. (ปกติ 110,000 บ.)
การตรวจโครโมโซมและแช่แข็งตัวอ่อน (3 Embryo) 67,500 บ. (ปกติ 75,000 บ.)
ย้ายกลับตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก รอบละลายตัวอ่อนและยาหลังย้ายกลับตัวอ่อน 51,300 บ. (ปกติ 57,000 บ.)
รวม 307,800 บ.

หมายเหตุ

  • ใช้บริการที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก รพ.กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัยเท่านั้น 
  • ไม่รวมการเตรียมตัวก่อนการทำ IVF
  • ราคารวมค่าแพทย์ทำหัตถการ
  • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยและ Expat เท่านั้น
  • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่  1 ก.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2563
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 17.00 น.
วันอังคาร เวลา 8.00 - 14.00 น.

แชร์