แพ็กเกจการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

แพ็กเกจ A
กระตุ้นไข่จนถึงใส่ตัวอ่อน
  ราคา (บาท)
การกระตุ้นรังไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว 90,000 บ.
การเจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด 99,000 บ.
การย้ายกลับตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก 34,200 บ.
รวม 223,200 บ.

 

แพ็กเกจ B
ผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป/เคยมีประวัติแท้งมาก่อนและอยากตรวจโครโมโซม
  ราคา (บาท)
การกระตุ้นรังไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว 90,000 บ.
การเจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด 99,000 บ.
การตรวจโครโมโซมและแช่แข็งตัวอ่อน (3 Embryo)  67,500 บ.
ย้ายกลับตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก รอบละลายตัวอ่อนและยาหลังย้ายกลับตัวอ่อน 51,300 บ.
รวม 307,800 บ.

หมายเหตุ

  • ใช้บริการที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก รพ.กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัยเท่านั้น 
  • ไม่รวมการเตรียมตัวก่อนการทำ IVF
  • ราคารวมค่าแพทย์ทำหัตถการ
  • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยและ Expat เท่านั้น
  • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
สอบถามเพิ่มเติมที่

แชร์