แพ็กเกจการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

แพ็กเกจ A
กระตุ้นไข่จนถึงใส่ตัวอ่อน
  ราคา (บาท)
การกระตุ้นรังไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว 100,000 บ.
การเจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด 110,000 บ.
การย้ายกลับตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก 38,000 บ.
รวม 248,000 บ.

 

แพ็กเกจ B
ผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป/เคยมีประวัติแท้งมาก่อนและอยากตรวจโครโมโซม
  ราคา (บาท)
การกระตุ้นรังไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว 100,000 บ.
การเจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด 110,000 บ.
การตรวจโครโมโซมและแช่แข็งตัวอ่อน (3 Embryo) 75,000 บ.
การย้ายกลับตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก รอบละลายตัวอ่อนและยาหลังการย้ายกลับตัวอ่อน 57,000 บ.
รวม 342,000 บ.

หมายเหตุ

  • ใช้บริการที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก รพ.กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัยเท่านั้น 
  • ไม่รวมการเตรียมตัวก่อนการทำ IVF
  • ราคารวมค่าแพทย์ทำหัตถการ
  • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยและ Expat เท่านั้น
  • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2565
สอบถามเพิ่มเติมที่

แชร์