แพคเกจตรวจเบาหวาน

แพคเกจตรวจเบาหวาน  ราคา 3,800 บาท

รายการแพคเกจตรวจเบาหวาน

 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c)
 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride, Cholesterol,  HDL,  LDL)
 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
 ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (Micro Albumin in Urine)

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่  1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 ธันวาคม 2563
  2. ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยและ Expat
  3. สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อกรุงเทพ
  4. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่ายา และค่าบริการผู้ป่วยนอก
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์ – ศุกร์ 7.00 - 16.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ 7.00 – 16.00 น.

แชร์