ศ. พญ. เลิศลักขณา ภู่พัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, พยาธิวิทยากายวิภาค, พยาธิวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชาพยาธิวิทยา สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์, สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย

นัดหมายแพทย์

ศ. พญ. เลิศลักขณา ภู่พัฒน์
อังคาร
27 ก.ค.
Prevention and early detection center
พุธ
28 ก.ค.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Prevention and early detection center
ศุกร์
30 ก.ค.
Prevention and early detection center
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Prevention and early detection center
อังคาร
03 ส.ค.
Prevention and early detection center
พุธ
04 ส.ค.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Prevention and early detection center
ศุกร์
06 ส.ค.
Prevention and early detection center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Prevention and early detection center
อังคาร
10 ส.ค.
Prevention and early detection center
พุธ
11 ส.ค.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Prevention and early detection center
ศุกร์
13 ส.ค.
Prevention and early detection center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Prevention and early detection center
อังคาร
17 ส.ค.
Prevention and early detection center
พุธ
18 ส.ค.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Prevention and early detection center
ศุกร์
20 ส.ค.
Prevention and early detection center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Prevention and early detection center
อังคาร
24 ส.ค.
Prevention and early detection center
พุธ
25 ส.ค.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Prevention and early detection center
ศุกร์
27 ส.ค.
Prevention and early detection center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Prevention and early detection center
อังคาร
31 ส.ค.
Prevention and early detection center
พุธ
01 ก.ย.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Prevention and early detection center
ศุกร์
03 ก.ย.
Prevention and early detection center
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Prevention and early detection center
อังคาร
07 ก.ย.
Prevention and early detection center
พุธ
08 ก.ย.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Prevention and early detection center
ศุกร์
10 ก.ย.
Prevention and early detection center
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Prevention and early detection center
อังคาร
14 ก.ย.
Prevention and early detection center
พุธ
15 ก.ย.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Prevention and early detection center
ศุกร์
17 ก.ย.
Prevention and early detection center
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Prevention and early detection center
อังคาร
21 ก.ย.
Prevention and early detection center
พุธ
22 ก.ย.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Prevention and early detection center
ศุกร์
24 ก.ย.
Prevention and early detection center
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Prevention and early detection center
อังคาร
28 ก.ย.
Prevention and early detection center
พุธ
29 ก.ย.
Prevention and early detection center