คุณ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตบำบัดด้วยละคร
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Arts in Drama and Movement Therapy (Sesame), Royal Central School of Speech and Drama,univeristy of London, United Kingdom
BBBB
Master of Arts in Theatre Education, Goldsmiths College, University of London, United Kingdom
BBBB
Bachelor of Arts Program in Psychology, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์