คุณ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตบำบัดด้วยละคร
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ศิลปศาสตร์มหาบัณทิต สาขาละครและการเคลื่อนไหวบำบัด, Royal Central School of Speech and Drama,univeristy of London, United Kingdom
BBBB
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาละครเพื่อการศึกษา, Goldsmiths College, University of London, United Kingdom
BBBB
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719