คุณ ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตบำบัดด้วยละคร
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ศิลปศาสตร์มหาบัณทิต สาขาละครและการเคลื่อนไหวบำบัด, Royal Central School of Speech and Drama,univeristy of London, สหราชอาณาจักร
BBBB
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาละครเพื่อการศึกษา, Goldsmiths College, University of London, สหราชอาณาจักร
BBBB
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719