พญ. วิริยาพร ฤทธิทิศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. วิริยาพร ฤทธิทิศ
Sunday
18 Apr
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
19 Apr
Tuesday
20 Apr
Wednesday
21 Apr
Thursday
22 Apr
Friday
23 Apr
Saturday
24 Apr
Sunday
25 Apr
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
26 Apr
Tuesday
27 Apr
Wednesday
28 Apr
Thursday
29 Apr
Friday
30 Apr
Saturday
01 May
Sunday
02 May
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
03 May
Tuesday
04 May
Wednesday
05 May
Thursday
06 May
Friday
07 May
Saturday
08 May
Sunday
09 May
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
10 May
Tuesday
11 May
Wednesday
12 May
Thursday
13 May
Friday
14 May
Saturday
15 May
Sunday
16 May
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
17 May
Tuesday
18 May
Wednesday
19 May
Thursday
20 May
Friday
21 May
Saturday
22 May
Sunday
23 May
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
24 May
Tuesday
25 May
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Friday
28 May
Saturday
29 May
Sunday
30 May
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
31 May
Tuesday
01 Jun
Wednesday
02 Jun
Thursday
03 Jun
Friday
04 Jun
Saturday
05 Jun
Sunday
06 Jun
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
07 Jun
Tuesday
08 Jun
Wednesday
09 Jun
Thursday
10 Jun
Friday
11 Jun
Saturday
12 Jun
Sunday
13 Jun
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
14 Jun
Tuesday
15 Jun
Wednesday
16 Jun
Thursday
17 Jun
Friday
18 Jun
Saturday
19 Jun
Sunday
20 Jun
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
21 Jun
Tuesday
22 Jun
Wednesday
23 Jun
Thursday
24 Jun
Friday
25 Jun
Saturday
26 Jun
Sunday
27 Jun
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
28 Jun
Tuesday
29 Jun