พญ. วิไลพร โพธิสุวรรณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง, Thai Medical Council
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Doctor to Doctors Contrast - Enhanced Spectral Mammography Senobright, Clinical Education, ฝรั่งเศส
BBBB
Speaker in the Breast Ultrasound & Breast US Guided Biopsy Course (Hands-On Training), Indonesian Society of Ultrasound in Medicine (ISUM), อินโดนีเซีย
BBBB
Multimodality Detection and Diagnosis of Breast Diseases Course, Teaching Course in Mammography, อินโดนีเซีย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719