พญ. วัณณศรี สินธุภัค

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ตจวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

พญ. วัณณศรี สินธุภัค
อังคาร
22 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)