นพ. วุฒิพงศ์ พูลเพิ่ม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่นที่ 1/55, สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719