พญ. วิธิดา สืบหลินวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, American Board of Pediatrics and its Subboard of Pediatric Cardiology, United States
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, American Board of Pediatrics (2009-2015), United States
BBBB
Cardiac Electrophysiology, Hope Childrens Hospital / Christ Medical Center, United States
BBBB
Pediatric Cardiology, Advocate Christ Medical Center / Hope Childrens Hospital, United States
BBBB
Pediatrics, Christ Medical Center, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการรักษาหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุในเด็ก
Loading

Loading Schedule..