พญ. วิธิดา สืบหลินวงศ์

ศูนย์และคลินิก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการรักษาหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุในเด็ก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ American Board of Pediatrics and its Subboard of Pediatric Cardiology, United States
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ American Board of Pediatrics (2009-2015), United States
BBBB
Cardiac Electrophysiology Hope Childrens Hospital / Christ Medical Center, United States
BBBB
Pediatric Cardiology Advocate Christ Medical Center / Hope Childrens Hospital, United States
BBBB
Pediatrics Christ Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..

พญ. วิธิดา สืบหลินวงศ์