ทพ. วิโรจน์ ปฐมบุรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นัดหมายแพทย์

ทพ. วิโรจน์ ปฐมบุรี