นพ. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, แพทยสภา
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Fellowship in Pediatric Echocardiography, University of Alberta, Thailand
Loading

Loading Schedule..