นพ. ธรณิศ จันทรารัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellowship Training in Cardiology and Electrophysiology (3 year), Southampton University Hospitals NHS Trust, สหราชอาณาจักร

นัดหมายแพทย์

นพ. ธรณิศ จันทรารัตน์