พญ. ธนพร เอี่ยมพรรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. ธนพร เอี่ยมพรรัตน์
อังคาร
15 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
16 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
23 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
30 มิ.ย.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
02 ก.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
07 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
09 ก.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
14 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
16 ก.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
21 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
23 ก.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
28 ก.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
04 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
11 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
18 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
25 ส.ค.
Rehabilitation Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.