พญ. ธนพรรณ วงษา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Prehospital Trauma Life Support, NAEMT, ไทย
BBBB
การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รุ่นที่ 39, สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, ไทย
BBBB
Practical Echocardiography for General Practitioners and Internists, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719