พล.ต.นพ. สุทธจิต ลีนานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..